Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Informatie arboprofessionals

De bouwarts heeft in de uitvoering van de preventiezorg het eerste contact met een werknemer in de bouw. Dit kan het PAGO of de DIA zijn, het AGO-J, een GPO of een spreekuur. Doelstelling van de preventiezorg is het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten, het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is ook mogelijk andere arboprofessionals in te zetten of te verwijzen voor medische diagnostiek en curatieve zorg. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar voor informatie, diagnostiek en advisering.

 

contact