Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Spreekuur bouwarts (arbospreekuur)

Dit preventieve spreekuur is bedoeld voor de werknemer die vragen of klachten over zijn gezondheid heeft en denkt dat deze mogelijk verband houden met zijn werk. De werknemer neemt hierover zelf contact op met zijn arbodienst. De contactgegevens van de gecontracteerde arbodiensten vind je hier.

De bouwarts gaat met je in gesprek. Zo nodig verricht de bouwarts lichamelijk onderzoek of laat een medische test uitvoeren. Je krijgt persoonlijk gezondheids- en werkadvies. De bouwarts kan een vervolgconsult plannen. Dat kan bij de bouwarts zelf, of bijvoorbeeld bij een werkadviseur, bedrijfsfysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog. Een werkbezoek is ook mogelijk. Diverse deskundigen van de arbodienst zijn voor je beschikbaar. Alleen met jouw instemming kan de bouwarts advies aan de werkgever verstrekken. Volandis betaalt de bouwarts en de deskundigen van de arbodienst. Er zijn geen kosten voor de werknemer en de werkgever (cao’s Bouw & Infra en Afbouw voor bedrijven die bij de NOA zijn aangesloten).

contact