Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Blog 14: de rol van de vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Een veilige werksfeer is ontzettend belangrijk. Helaas blijkt dat dit lang niet altijd het geval is. In de PAGO data van 2019 geeft 7% van de werknemers in de sector aan weleens te maken te hebben met ongewenst gedrag. Dat zijn omgerekend ongeveer 8000 medewerkers per jaar! Ongewenst gedrag is nooit het verhaal van één persoon, maar ook van het team en zelfs het bedrijf. Maar wat is nu precies ongewenst gedrag?

Meer dan een slechte grap

Onder ongewenst gedrag verstaan we pesten, intimidatie en discriminatie. Veel organisaties denken ‘dit speelt niet bij ons.’ De cijfers vertellen echter een ander verhaal. Vaak begint het met een geintje, maar vervolgens gaat het van kwaad tot erger. Pesten is een proces en vaak een opeenstapeling van gebeurtenissen. De vertrouwenspersoon kan een belangrijke schakel zijn in het proces naar een veilige werksfeer. Hier kan de medewerker vertrouwelijk met een buitenstaander in gesprek, in een veilige omgeving en zonder schaamte. Een vertrouwenspersoon is een klankbord waarmee je samen zoekt naar een aanpak en oplossing. Een vertrouwenspersoon heeft nooit een oordelende rol en bemiddelt dus niet in een arbeidsconflict.

Daarnaast kan een vertrouwenspersoon trends ontdekken, bijvoorbeeld door meerdere meldingen over hetzelfde gedrag, en hier actie op ondernemen. Een vertrouwenspersoon voegt op deze manier veel toe aan de organisatie.

Geef het goede voorbeeld

Het is belangrijk om niet alleen het pestgedrag aan te pakken, maar ook de cultuur te veranderen. De gevolgen van ongewenst gedrag liegen er immers niet om. Denk bijvoorbeeld aan vermijdingsgedrag, stress, (langdurig) verzuim, ongewenst verloop, slechtere samenwerking en meer fouten en ongelukken. Hier ligt een belangrijke taak voor de directie en leidinggevenden. Zij moeten formuleren wat gewenst gedrag is (beleid) en zelf het goede voorbeeld geven.

Meer weten?

In onderstaande podcast gaan wij uitgebreid in op de belangrijke rol van een vertrouwenspersoon. De sector Bouw & Infra heeft met Volandis afgesproken dat iedere door haar gecontracteerde arbodienst een vertrouwenspersoon beschikbaar heeft voor werknemers. Deze service is kosteloos. Je vindt hier alle informatie.

Deze blog is geschreven door de experts Ingrid Lievens, Consultant verzuim en inzetbaarheid bij Richting en Barteld Dijkman, Specialist Arbeid & Organisatie bij Volandis.

contact