Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Blog 24: Dit houdt het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg in en levert het op!

In de cao bouw- en infra is preventiezorg uitstekend geregeld. Toch zijn veel werkgevers niet op de hoogte van de diverse mogelijkheden en kansen die dit pakket biedt. Tijd om daar eens in te duiken en hoe kan dat beter dan tijdens een podcast met Salomon Stam, beleidscoördinator Volandis.

Als beleidscöordinator is Salomon verantwoordelijk voor het ontwikkelen van preventiezorgbeleid. Daarnaast communiceert hij dit ook naar de arbodiensten en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering. Verzuimzorg is welbekend bij werkgevers, maar preventiezorg organiseer je juist om te voorkomen dat een werknemer uitvalt. Grote bedrijven hebben vaak een actief gezondheidsbeleid, maar bij het MKB is dit lang niet altijd het geval. Daar valt winst te behalen! Het motto is en blijft ‘voorkomen is beter dan genezen’ en aandacht voor preventie draagt daar actief aan bij.

Uitvoering preventiezorg

Wil jij aan de slag met preventiezorg binnen jouw bedrijf? Dan zijn de gecontracteerde arbodiensten de plek waar je moet zijn. Je vindt ze hier (LINK). Natuurlijk is het mogelijk om een arbodienst in de buurt van jouw bedrijf te kiezen. Sinds dit jaar wordt er gewerkt met een landkaart waar je op basis van een postcode eenvoudig kan zien welke arbodienst(en) er bij jou in de buurt zitten.

De kosten

Het goede nieuws is dat de kosten van het pakket Individugerichte Preventiezorg al zijn betaald. Als werkgever en werknemer in de bouw- en infrasector draag je af aan het O&O-fonds. Uit dit fonds wordt het pakket volledig bekostigd. Maak je ergens gebruik van, dan is dit al betaald. Het kost dus niets extra’s maar levert je een besparing op aan verzuimtrajecten.

Kies je arbodienst!

Als een bedrijf zelf geen keuze maakt voor een arbodienst voor de uitvoering van preventiezorg dan vallen zij onder het vangnet. Het vangnet wordt uitgevoerd door Volandis waarbij uiteraard gekeken wordt naar de locatie van het bedrijf. Preventiezorg is vanuit de wet verplicht en is een recht van de werknemer. Veel bedrijven zijn zich hier niet bewust van omdat preventiezorg vaak minder urgent voelt dan verzuimzorg.

Gelukkig komt hier wel verandering in met de jonge generatie. Opleiders (zoals Bouwmensen) besteden veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en preventiezorg. Er wordt zelfs een aparte module over aangeboden. Zo leert de nieuwe generatie vakkrachten hoe zij veilig en gezond kunnen werken, zonder gezondheidsschade.

Scala aan interventies

Naast het welbekende PAGO/Dia zijn er verschillende vervolginterventies om in te zetten. Je kunt denken aan:

  • Open arbospreekuur met een bouwarts waar je altijd binnen een week terecht kunt
  • Telefonisch spreekuur met bouwarts
  • Werkdrukvoorziening in samenwerking met het CSR en Vitalmindz
  • Leefstijlcoaching

Salomon Stam
Salomon Stam
Beleidscoördinator IPZ

Delen via:

contact