Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Blog 24: Geen keuring, maar een startpunt

Er is veel geregeld voor werkgevers en werknemers vanuit het preventiezorgpakket. De persoon bij uitstek om je hier meer over te vertellen is Salomon Stam. Als beleidscöordintor preventiezorg bij Volandis zit hij dicht bij het vuur. Al vroeg ontwikkelde hij een kritische blik en een liefde voor het verbeteren van zorgprocessen. Niet gek dus dat hij zich nu bij Volandis inzet voor de preventiezorg in de bouw- en infrasector.

In deze podcast hebben we het al gehad over hoe je preventiezorg nu organiseert. Vandaag hebben we het specifiek over de inhoud van het preventiezorgpakket. Deze podcast is overigens niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers heel interessant om te beluisteren. Er is zoveel geregeld! Zo heb je naast het recht op het PAGO/DIA ook altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van het arbospreekuur. Er is een werkdrukvoorziening, er zijn leefstijltrajecten en er kan een werkplekonderzoek gestart worden (na verwijzing van een bouwarts).

Geen keuring, maar een startpunt

Door het medisch onderzoek krijg je inzicht. Hoe gezond ben je en welke risico’s loop je? Deze zorg is al betaald dus maak er gebruik van. Als je als werknemer in de bouw- en infrasector klachten hebt en je bezoekt een reguliere huisarts, mis je de kennis en expertise van een bouwarts. Zeker als de klachten werkgerelateerd zijn. Een bouwarts is hierin gespecialiseerd, heeft specifieke kennis en is hiervoor opgeleid. Daarnaast kun je altijd binnen een week terecht. De bouwarts maakt een zorgvuldige afweging welke zorg passend is. Het voordeel van zorg vanuit het preventiezorgpakket is dat er geen wachtlijst is. De zorg wordt direct ingezet en dat is uniek.

Trends in de preventiezorg

Er is meer bewustwording, zowel bij werkgevers als werknemers. Mooi is dat er steeds meer bedrijven zijn waar werkgevers het initiatief nemen. Dit zorgt voor een hogere opkomst bij het PAGO/DIA en meer werknemers die gebruik maken van de mogelijkheden. Zorgt de hoge werkdruk tot uitstel om bezig zijn met duurzame inzetbaarheid? Kom juist dan in actie. Als je over je grenzen gaat wordt het risico op uitval groter. Wees er tijdig bij en wacht niet tot mensen omvallen. Zo kun je veel verzuim voorkomen. Het maakt veel uit als je als werkgever betrokken bent bij je werknemer. Kies je voor een jaarplanning, dan kan dit leiden tot opkomstcijfers van 80 tot 90 procent. Ook krijg je als werkgever veel nuttige informatie terug via het werkgeversportaal mijnVolandis.

Preventiezorgportaal

Er is nog een mooie ontwikkeling. 1 mei jl. is het Preventiezorgportaal gestart dat arbodiensten in gebruik hebben genomen. Het Preventiezorgportaal is een arbodienst overstijgend softwarepakket. Hierin vinden werknemers een persoonlijk dossier met alle resultaten van het PAGO/DIA door de jaren heen. Zo kun je als werknemer ook zelf monitoren hoe het met je gezondheid gaat. Hoe vaker je deelneemt hoe completer het beeld.

Luister de podcast hier

Salomon Stam

Salomon Stam

Beleidscoördinator preventiezorg

Voor de uitvoering van de DIA maakt Volandis gebruik van gecontracteerde arbodiensten en DIA-adviseurs. Het vastleggen van en de wijze hoe er met deze partners wordt samengewerkt staat vastgelegd in beleid, afspraken en contracten. Als beleidscoördinator lever ik een bijdrage aan het opstellen en coördineren hiervan. Het beoordelen van de samenwerking en eventuele verbeterafspraken zijn ook een onderdeel van de functie beleidscoördinator IPZ (Individugerichte Preventie Zorg).

contact