Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Podcastaflevering 4: cao-pakket preventiezorg

Meer dan 60% van de werknemers in de Bouw en Infra gaat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt met pensioen. Meer dan 60%! Dat is 6 op de 10 werknemers. Toch blijft het cao-pakket Individugerichte PreventieZorg soms onbekend bij werkgevers. Én juist dit pakket zorgt ervoor dat deze cijfers gaan dalen. Dit pakket is bedoeld voor werknemers die zich nog niet ziekgemeld hebben en je hoeft er als werkgever niks voor te betalen. Terwijl werknemers die zich ziekgemeld hebben het verzuimtraject ingaan waarbij de kosten voor de werkgever zijn. Waarom is het Individugerichte PreventieZorg pakket soms nog onbekend? En wat kan de werkgever precies inzetten om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden? 

Of luister deze podcast via Spotify:

contact