Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

De RI&E Bouwnijverheid

12 juni 2019 |

De RI&E Bouwnijverheid
De RI&E Bouwnijverheid

Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen.

Meer informatie over de RI&E.

Delen via:

contact