Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

FAQ mijnVolandis

In het portaal mijnVolandis krijgen werkgevers inzicht in het gegeneerde bedrijfsrapport Duurzame Inzetbaarheid. Heb je vragen over het portaal en/of de inlogprocedure? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Inlogprocedure 

Maak een account aan op mijn.volandis.nl. Vervolgens krijg je een mail om je account te bevestigen. Zodra jouw account is bevestigd kun jij je bedrijf koppelen met je APG nummer. Eventueel kun je meerdere bedrijven koppelen.

Heb je geen APG nummer? Dan vragen we je eenmalig een kopie inschrijving KvK mee te sturen.

Als er nog geen beheerder is van mijnVolandis dan sturen we ter attentie van de contactpersoon die bij de KvK ingeschreven staat, de inloggegevens per post. Vervolgens bepaalt de beheerder zelf wie wel of geen toegang heeft tot mijnVolandis.

Maak een account aan op mijn.volandis.nl. Vervolgens krijg je een mail om je account te bevestigen. Zodra jouw account is bevestigd kun jij je bedrijf koppelen met je APG nummer. Eventueel kun je meerdere bedrijven koppelen.

Heb je geen APG nummer? Dan vragen we je eenmalig een kopie inschrijving KvK mee te sturen.

Als beheerder ben je de eerste die voor het bedrijf in kan loggen in mijnVolandis. Je beheert de toegang tot het portaal voor jouw bedrijf.

Als beheerder kun je:

 • andere werknemers van je bedrijf toestemming geven op het werkgeversportaal in te loggen;
 • externe personen of organisaties toestemming geven in te loggen op het portaal;
 • werknemers / personen toestemming ontnemen, verwijderen en je eigen rol als beheerder overdragen;
 • andere vestigingen toevoegen en verwijderen en wachtwoorden aanpassen.

Heeft je organisatie meerdere vestigingen met cao werknemers, dan kun je daarvan beheerder worden. Je kunt ook apart een beheerder per vestiging aanwijzen. De vestigingsbeheerders hebben dezelfde mogelijkheden als de eerste beheerder.

Als beheerder heb je de mogelijkheid vanuit het portaal, via ‘mijn account’, andere werknemers toestemming te geven tot gebruik van het portaal of van instrumenten die in het portaal aanwezig zijn. Kies hiervoor "Nieuwe gebruiker uitnodigen". Vul vervolgens het e-mailadres, het instrument en de rol die de werknemer moet krijgen in. De werknemer krijgt een e-mail met inloggegevens.

Heb je al een mijnVolandis account? Gebruik dan de knop "Toegang aanvragen". Heb je nog geen account dan kun jij je altijd eerst registreren. Dit doe je op mijn.volandis.nl. Als je weet wie de beheerder is van mijnVolandis dan kun je hem/haar vragen om je uit te nodigen via mijnVolandis.

Alle bedrijven die een APG inschrijfnummer hebben en werknemers die vallen onder de Bouw en Infra cao, staan in het portaal.

Je bedrijf wordt ingedeeld aan de hand van de SBI codes van de Kamer van Koophandel (KvK). Via deze codes wordt je ingedeeld in één van de sectoren B&U, GWW of GA.

Om je bedrijf onder de juiste sector te laten vallen, volgens de SBI codes van de Kamer van Koophandel (KvK), moet je de gegevens aanpassen bij de KvK.

Ja, voor mijnVolandis heb je een nieuw account nodig. Vanaf 14 maart 2018 is Mijn Arbouw niet meer beschikbaar.

Indien je het wachtwoord vergeten bent, vraag je een nieuw wachtwoord aan via de knop ‘wachtwoord vergeten’ in het inlogscherm. Neem contact op met de Vraagbaak en vraag naar een adviseur van DIA bedrijven: 0341 499 299.

Neem contact op met Volandis via de Vraagbaak en vraag naar een adviseur van DIA bedrijven: 0341 499 299.

Vanaf 14 maart kun je terecht op mijnVolandis.

Klopt het vermelde adres niet en valt je bedrijf onder de cao voor de (af)Bouw & Infra. Pas dan zelf je adres aan bij APG. Hieronder lees je hoe je als werkgever (bestuurlijke contactpersoon) gemakkelijk en snel je werkgeversgegevens kunt wijzigen. Neem de volgende stappen:

 1. Ga naar pensioenaangifte.apg.nl;
 2. Log in met uw inlogcode en wachtwoord;
 3. Kies -> SWP in de balk bovenaan;
 4. Ga naar het tabblad klantbeeld;
 5. Kies -> uw organisatiegegevens wijzigen;
 6. Vul de nieuwe gegevens in;
 7. Kies -> controleer;
 8. Kies -> zend in.

Let op: staat de status in ‘overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is je wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar via ‘uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

Algemene vragen 

In het werkgeversportaal vind het bedrijfsrapport Duurzame Inzetbaarheid met gegevens van werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. We onderscheiden drie niveaus:

 1. Bedrijfstakniveau;
 2. Brancheniveau (volgens de SBI codes, is nog niet actief) en;
 3. Bedrijfsniveau. Op bedrijfsniveau zie je - in verband met de privacy - alleen gegevens van je werknemers als er meer dan 15 deelnemers aan de PAGO/DIA zijn. In dit rapport kun je splitsen op CAO-, UTA-niveau en leeftijdscategorie. De data wordt periodiek ververst. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Nee, mijnVolandis is een gratis portaal voor werkgevers. 

In het portaal kun je bestaande instrumenten gebruiken, zoals de RI&E en de V&G-planner. Beiden zijn actief, maar voorlopig via een dubbele inlogprocedure benaderbaar. Hier wordt aan gewerkt.

 • Integratie RI&E in mijnVolandis, waardoor je niet nog een keer hoeft in te loggen.
 • Integratie V&G-planner in mijnVolandis, waardoor je niet nog een keer hoeft in te loggen.
 • Een scan- en enquête-omgeving (nog niet actief) waarmee kleinere bedrijven hun eigen resultaten op duurzame inzetbaarheid kunnen vormgeven.
 • Stappenplannen (nog niet actief, maar je ziet een tussenoplossing) om duurzame inzetbaarheid op de 20 thema’s van Volandis te versterken of op te pakken.
 • Een providerboog (nog niet actief) waar je, voor ondersteuning bij het oplossen van de duurzame inzetbaarheidsthema’s, uit kunt kiezen.
 • Andere (bekende) instrumenten om veilig te werken, zoals PISA en stoffenmanager, worden op termijn ook in dit portaal ondergebracht.
 • In de toekomst komt er ook een export-functie van het rapport, zodat je het rapport gemakkelijk binnen de organisatie kunt delen.

Ja. Ieder jaar in de maand maart krijg je hiervan een notificatie per e-mail.

Iedere werkgever ontvangt in de maand maart van elk jaar een nieuwe rapportage. Deze rapportage is samengesteld met data van de afgelopen vier jaar. Indien er per jaar meer dan 15 werknemers aan de PAGO/DIA hebben deelgenomen, kunnen op enig moment bedrijven per kwartaal een rapportage samenstellen.

Bedrijfsrapport

De benchmark is in dit geval een prestatiegemiddelde van alle bedrijven in de bedrijfstak, sector of branche.

De drie cirkels zijn de drie pijlers waarop Volandis haar advisering heeft gebaseerd: Werk veilig. Houd plezier en Kijk vooruit.

De grijze vlakken in de cirkels zijn thema's die nog niet in de PAGO-vragenlijst verwerkt zijn. In de toekomst worden deze grijze vlakken van data voorzien. Hiervoor moet eerst de vragenlijst van het PAGO worden aangepast.

De aanbevelingen worden digitaal gegenereerd door prioriteitsregels. Eerst wordt gekeken welke thema’s het meest ongunstig scoren in vergelijking met de benchmark. Indien meerdere thema’s gelijk scoren, dan wordt de volgorde van de thema’s in de pijlers meegenomen. Werk veilig heeft de hoogste prioriteit, daarna Houd plezier en tot slot Kijk vooruit.

De percentages worden bepaald aan de hand van de resultaten die werknemers hebben gescoord op de vragen uit het PAGO. Dit is het percentage medewerkers dat gunstig scoort op het thema of subthema.

Onder ieder thema zijn stappenplannen gemaakt. De eerste stap van een stappenplan laat je kennismaken met informatie over het thema. Op dit moment heb je in het portaal te maken met een tussenoplossing voor de stappenplannen. Volandis werkt eraan deze stappenplannen zo snel mogelijk te publiceren.

Idealiter is het werkvermogen 100%. Het verschil tussen het percentage werkvermogen en 100% geeft aan hoeveel van je werknemers dreigen uit te vallen.

Ieder bedrijf met een eigen leden-/aansluitnummer van APG met medewerkers die vallen onder de Bouw en Infra cao, ontvangt een bedrijfsrapport en heeft een eigen beheerder. Deze beheerder kan beheerder zijn van meerdere APG-nummers.

In het bedrijfsrapport zijn data opgenomen uit de DIA inclusief het PAGO van de afgelopen vier jaren. In verband met de privacywetgeving bestaat het rapport uit data van minimaal 15 deelnemers per jaar per werkgever met een eigen APG leden-/aansluitnummer.

Het rapport is samengesteld uit data van de afgelopen vier jaren. Het getoonde cijfer is echter het percentage werknemers dat ten tijde van het invullen van de PAGO-vragenlijst heeft aangegeven in de afgelopen 12 maanden niet te hebben verzuimd. Dit is dus niet uw ziekteverzuimpercentage dat voor veel bedrijven rond de 3% ligt.

Migratie RI&E, V&G en Storybuilder

De RI&E, V&G planner en Storybuilder zijn van Z-login overgegaan naar het werkgeversportaal (mijnVolandis). Via https://mijn.volandis.nl  kun je inloggen of registreren. Na inloggen vraag je toegang tot de tool die je wilt gebruiken. Zie ook 'Als werknemer wil ik naar het werkgeversportaal. Hoe moet ik dat doen?'

Je wilt als werknemer gebruikmaken van een instrument, zoals de V&G-planner of Storybuilder. Hiervoor vraag je toestemming aan de beheerder van het werkgeversportaal van je eigen bedrijf. Deze beheerder nodigt jou vervolgens uit en geeft je rechten om een tool te gebruiken. Via een inlog en registratieproces maak je daarna gebruik van de tool waarvoor je rechten hebt gekregen.

Niet op tijd aangegeven dat je gegevens overgezet moeten worden van Z-login naar het werkgeversportaal? Dan zijn na de migratie je gegevens verdwenen. Je kunt dan niet bij je oude gegevens. Wel kun je op https://mijn.volandis.nl inloggen of registreren en toegang aanvragen tot de tool die je wilt gebruiken.

De beheerder van mijnVolandis kan anderen uitnodigen of toegang geven. Je kunt dus je opdrachtgever vragen jou toegang te geven. Ken je de beheerder niet? Maak dan een account aan via https://mijn.Volandis.nl. Log in en vraag toegang tot de RI&E van je opdrachtgever. Hiervoor heb je wel het APG-nummer van je opdrachtgever nodig.

Bedrijven die buiten de bedrijfstak Bouw & Infra vallen, kunnen via het werkgeversportaal een aanvraag indienen om gebruik te maken van de branche RI&E en de V&G-planner. Upload bij deze procedure een kopie van de KvK, waarin de SBI-code is aangegeven. Volandis beoordeelt de aanvraag. Bij goedkeuring worden inloggegevens verstrekt. Bij afwijzing nemen we contact op met de aanvrager.

Als beheerder kun je anderen rechten geven binnen jouw omgeving in het portaal. Je kunt zelf aangeven of zij de bedrijfsrapportage in kunnen zien. Indien anderen geen toestemming krijgen om de bedrijfsrapportage te bekijken, wordt in plaats van de rapportage de nieuwsbrief van Volandis getoond.

Delen via:

contact