Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Overzicht arbodiensten per 2021

Hieronder staan de arbodiensten vermeld die een contract met Volandis hebben. Het gaat hier alleen om de arbodiensten die uitvoering geven aan de individugerichte preventiezorg, zoals DIA's en PAGO's. Dus verzuimbegeleiding valt hier uitdrukkelijk niet onder. Staat jouw arbodienst hieronder voor de preventiezorg genoemd? Dan hoef je geen actie te ondernemen.

contact