Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Veelgestelde vragen

Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een adreswijziging van je werknemers aan het APG. Deze organisatie voert de pensioen administratie uit voor de bouw- en infrasector.

Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat wijzigingen tijdig en volgens de geldende procedures worden doorgegeven. Wijzigingen kun je als werkgever eenvoudig doorgeven via mailadres administratie@bter-bouw.nl of via het telefoonnummer van de Werkgeversdiensten APG (020 583 42 00).

Heb jij werknemers die risicovolle werkzaamheden verrichten? Wellicht komen zij in aanmerking voor een GPO. Deze extra medische keuring wordt uitgevoerd door een arbodienst. Handig om te weten dat je deze medische keuring kunt combineren met de DIA of het PAGO. Hier zijn dan geen extra kosten aan verbonden voor de werkgever en bovendien ben je je werknemer geen extra dag kwijt. Dit scheelt dus zowel tijd als kosten! Meer informatie, bijvoorbeeld over welke risico’s en beroepen in aanmerking komen voor een GPO, vind je hier.

Werk je weleens voor langere periode met inleenkrachten en ben je benieuwd of zij ook opgeroepen worden voor de DIA en/of het PAGO? De cao Bouw & Infra zegt hier het volgende over. Als het uitzendbureau meer dan 50% van de loonsom arbeidskrachten aan bouwbedrijven ter beschikking stelt én geen lid is van ABU of NBBU, dan komt de werknemer in aanmerking voor het cao-pakket individugerichte preventiezorg (waar DIA en PAGO deel van uit maken).  Dat geldt ook voor de situatie dat het uitzendbureau deel uit maakt van een concern waarvoor de CAO van toepassing is. De duur van het inlenen heeft hier dus niets mee te maken. Als werkgever dien je er uiteraard wel op toe te zien dat de CAO wordt nageleefd. Maak daarom hier als werkgever afspraken over in de inleenovereenkomst met het uitzendbureau.

Delen via:

contact