Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Overgangsregeling individueel budget

Tot en met 31 december 2019 gold de overgangsregeling voor het individueel budget. Deze regeling was bedoeld om de introductie van het Saldo Duurzame Inzetbaarheid in 2016 tijdelijk aan te vullen. Met dit saldo worden werknemers gestimuleerd gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven. Men kan hiervan bijvoorbeeld opleidingen volgen of extra verlofdagen kopen (afhankelijk van leeftijd). Bekijk jouw saldo in de app van het Tijdspaarfonds.

Neem voor meer informatie contact op met een DIA-adviseur van Volandis via 0341 - 499 299 of diawerknemer@volandis.nl.Aanvraag en uitbetaling

Heb je in 2019 een DIA-adviesgesprek gehad en nog geen aanvraag gedaan voor de overgangsregeling? Vul het formulier in. Een DIA-adviseur beoordeelt je aanvraag. Na akkoord kun je de kosten declareren. Direct declareren is via dit formulier ook mogelijk. Blijkt dan dat je niet aan de voorwaarden voldoet, dan ontvang je een afwijzing. Bij akkoord ontvang je het gedeclareerde bedrag op je rekening. 

Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar subsidies@volandis.nl. Of stuur ze naar het kantoor van Volandis, t.a.v. Afdeling Subsidieadministratie, Postbus 85, 3840 AB Harderwijk. Stuur de volgende documenten mee: 

  • een kopie van je identiteitsbewijs;
  • een kopie van de factuur van de opleiding;
  • een kopie van een bewijs van betaling van de factuur (bijv. een bankafschrift).

Het volledig ingevulde, ondertekende en van alle bijlagen voorziene formulier moet binnen twaalf maanden na factuurdatum door Volandis zijn ontvangen. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, betalen we de vergoeding. Hiervan ontvang je een specificatie. Je werkgever ontvangt een kopie van deze specificatie met het verzoek de vergoeding in de WKR-administratie te verwerken.Delen via:

contact