Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Regelmogelijkheden

De mogelijkheid om zelf je werk in te delen en te organiseren noemen we regelmogelijkheden. Deze regelmogelijkheden zijn nodig om de regelproblemen of verstoringen tijdens de uitvoer van het werk op te kunnen lossen. Wanneer de regelproblemen en mogelijkheden in balans zijn zal er geen sprake zijn van werkdruk.

Sterker nog, werknemers zien de regelproblemen vaak als een uitdaging en lossen die op. Zo kunnen ze met eigen oplossend vermogen creativiteit kwijt. Dit geeft voldoening. Randvoorwaarde is wel dat ze die regelmogelijkheden ook daadwerkelijk hebben.

Werknemers met voldoende regelmogelijkheden zijn over het algemeen beter in staat de werkbelasting op te vangen en ervaren meer controle over hun werk. Dit komt de duurzame inzetbaarheid natuurlijk alleen maar ten goede.

Regelmogelijkheden houden in dat je kunt (mee) beslissen over de inhoud, volgorde en tempo van het werk. Dit gaat over autonomie in je functie. Daarnaast is er de gelegenheid om te overleggen en af te stemmen, dus om samen te werken.
Regelmogelijkheden zijn ingebouwd in de structuur van de organisatie en in de functies. Ze zijn dus niet persoonsafhankelijk. Wat wel persoonsafhankelijk is hoe je als werknemer met die autonomie om gaat. Dit zijn je persoonlijke regelvaardigheden.
Vanuit de betrokkenheid van werknemers worden problemen in de praktijk ook informeel opgelost (individueel of per afdeling). Werknemers zoeken hun eigen regelmogelijkheden om knelpunten op te lossen. Deze betrokkenheid is goed, maar leidt vaak tot in efficiency. Informele korte termijn oplossingen (run arounds) lijken voor een individu of afdeling soms goed te werken. Op langere termijn kunnen ze echter het gehele proces verstoren.
Dit pleit ervoor om mogelijke oplossingen vanuit de organisatie te onderzoeken en op te pakken. Betrokkenheid van werknemers is hierbij essentieel. Mogelijk dat de “Whiteboard’ methode van Lean hierbij kan ondersteunen. Deze methode geeft ook aan of de knelpunten zitten in de organisatie, op de afdeling of individueel zijn.
De oorzaak van gebrek aan regelvaardigheden kan ook op individueel niveau gelegen zijn. Wacht niet af en ga met elkaar in gesprek en bespreek wat nodig is om de benodigde (regel) vaardigheden te krijgen en te ontwikkelen.
Heb je vragen of wil je advies? Neem contact op met Volandis bel 0341 - 499 299 of mail naar info@volandis.nl.
contact