Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Leeromgeving

Onder de leeromgeving verstaan we alle personen, middelen, strategieën en voorzieningen die helpen bij het leerproces. Een goede leeromgeving is veilig, betekenisvol en rijk. Bedrijven die stageplekken en leerbanen aanbieden aan studenten in het mbo moeten zorgen voor een veilige leeromgeving. Dit betekent niet alleen dat ongelukken voorkomen worden maar ook dat er een sociaal veilige leeromgeving wordt geboden. Hierin speel jij als leermeester een grote rol.

Tips voor de leermeester

  • Onderken je invloed en geef het goede voorbeeld. Denk aan een compliment, een groet maar ook je reactie op gedrag van anderen.
  • Bedenk hoe je zelf vroeger was en vraag je af waar bepaald gedrag vandaan komt.
  • Denk aan je uitstraling en wees je bewust van eventuele vooroordelen
  • Wees positief, jongeren zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor gezichtsuitdrukkingen
  • Wees alert op discriminatie
  • Zorg voor een positieve cultuur en wees duidelijk en consequent
  • Houd vast aan regels en afspraken

Delen via:

contact