Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Leeromgeving

De leeromgeving is de plek waar het leren plaatsvindt. Dit is onder andere het praktijklokaal op school, het online klaslokaal, maar zeker ook de bouwplaats. Van invloed op de leeromgeving zijn alle personen, middelen, strategieën en voorzieningen die helpen bij het leerproces. Een goede leeromgeving is veilig, betekenisvol en rijk. Bedrijven die stageplekken en leerbanen aanbieden aan studenten in het mbo moeten zorgen voor een veilige leeromgeving. Dit betekent niet alleen dat ongelukken voorkomen worden maar ook dat er een sociaal veilige leeromgeving wordt geboden. Hierin speel jij als leermeester een grote rol.

Tips voor de leermeester

  • Wees je bewust dat een leerling niet alleen een vak leert, maar ook leert wat werken is.
  • Onderken je invloed en geef het goede voorbeeld. Denk aan een groet maar ook je reactie op gedrag van anderen.
  • Complimenteer je leerling.
  • Bedenk hoe je zelf vroeger was en vraag je af waar bepaald gedrag vandaan komt.
  • Denk aan je uitstraling en wees je bewust van eventuele vooroordelen.
  • Wees positief, jongeren zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor gezichtsuitdrukkingen.
  • Wees alert op discriminatie.
  • Zorg voor een positieve cultuur en wees duidelijk en consequent.
  • Houd vast aan regels en afspraken.

contact