Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Nascholing 2023 - 2025

Achtergrond 

De nascholing: ‘Leerlingen behouden voor Bouw & Infra; welke invloed heb ik daar als Leermeester op?’ voor leermeesters in de Bouw en Infra.   

Het doel van deze nascholing is de leermeester ,en indirect de werkgevers, extra informatie aan te bieden over het onderwerp. Opleiden stopt namelijk niet bij het overbrengen van de vakkennis. Vrijwel ieder bedrijf leidt op met als doel het laten instromen van nieuwe medewerkers binnen het bedrijf. Hier een duidelijk plan in hebben vraagt dus meer van de leermeester dan alleen het overdragen van de vakkennis. Verder neem je als leermeester een stukje opvoeding over. Zéker als de leerling onder de 25 is. Deze 2 onderwerpen zijn nauw met elkaar verweven. 

Met de tijd mee

Wij als volwassenen schiepen én scheppen de kaders waarbinnen jongeren opgroeien. De huidige jeugd, tussen 16 en 30 jaar, zijn dus door ons volwassenen opgevoed. Dat wil niet zeggen dat je elkaar als verschillende generaties snapt. Misschien was je vroeger zelf wel op zeer jonge leeftijd aan het werk en snap je niet dat er nu jongeren zijn die een ‘tussenjaar’ nemen als ze 18 zijn. Of heb je juist je halve jeugd rondgetuft op een Puch en snap je niet dat er nu zoveel jongeren de mond vol hebben over het milieu. Iedere generatie past zich echter aan de tijd waarin ze leven. Net als toen wij jong waren zijn er echter ook grote verschillen tussen jongeren onderling. Meer kennis van jongeren en de dingen die zij tegenkomen tijdens het opgroeien helpt om te bepalen hoe en waarop wij jongeren kunnen ondersteunen, inspireren en uitdagen. Onderling begrip hierin zorgt bovendien voor een fijnere werkplek en onderlinge relaties waardoor de kans dat een leerling blijft na zijn opleiding groter is.  

Onderzoek 

In december ‘22/ januari ’23 is onderzoek gedaan naar de onderwerpen waar leermeesters in een nascholingscursus meer over te weten willen komen. Uit deze enquête blijkt dat leermeesters aandacht willen besteden aan de volgende onderwerpen.  

  1. Leerlingen behouden voor Bouw & Infra; welke invloed heb ik daar als Leermeester op? (31%)
  2. Objectief beoordelen/ examineren (29%)
  3. De rol van de leermeester bij het LLO (28%)
  4. Digitaal Skills Paspoort (25%)
  5. Hoe kun je het beste verschillende leerlingen begeleiden (25%)

De trainingsdag is geschreven voor nummer 1, maar haakt dus automatisch ook aan bij nummer 5. Uiteraard is er ook tijd voor uitleg/vragen over de trajectmap en examinering > nummer 2 uit de lijst. 

Er heerst onder leermeesters het sentiment dat jongeren worden opgeleid door een werkgever en na het behalen van het diploma als zelfstandige aan de slag gaan of bij een andere werkgever. Hierdoor heerst onder andere een gevoel van ondankbaarheid en een investering voor niets. Van belang is gehoor te geven aan dit signaal, zodat de kwaliteit van de leermeester hoog blijft. Vandaar het onderwerp voor de nascholingen van 2023-2025 

De theorie wordt gekoppeld aan het belang van de positieve relatie met de leerling en de rol van instructie en feedback in het aanleren van vaardigheden. Kennis die nodig is voor het uitvoeren van de taak als leermeester: de leerling goed begeleiden tijdens het leren in de praktijk.  

Deze training bevat alleen de noodzakelijke theorie*, en verder oefeningen om deze theorie in te trainen en de leermeester handvatten te geven in de begeleiding van de leerling. Het gaat daarnaast ook voor een groot gedeelte om een stuk bewustwording bij de leermeester. Wat kan hij, naast het vak overbrengen, verder betekenen voor de leerling?  

contact