Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bedrijfstakvergoeding voor uitgevoerde Intredekeuring 2017

03 januari 2018

Subsidie

Bedrijven die in 2017 een Intredekeuring laten uitvoeren, kunnen via ons een bedrijfstakvergoeding ontvangen. Voorwaarde is dat de Intredekeuringen zijn uitgevoerd door arbodiensten die een samenwerkingsovereenkomst met Volandis hebben. Hoe kun je deze vergoeding ontvangen? 

Procedure

Hoe kun je deze vergoeding ontvangen? De procedure is als volgt:

 

  1. De arbodienst brengt de kosten voor de uitgevoerde Intredekeuringen direct bij de werkgever in rekening. De btw kun je in je eigen administratie verrekenen.
  2. De arbodiensten registeren de gegevens met betrekking tot de Intredekeuringen in het automatiseringssysteem van Volandis.
  3. Op basis van de geregistreerde gegevens stelt Volandis het recht op de bedrijfstakvergoeding vast.
  4. Werkgevers ontvangen in februari 2018 een overzicht van de Intredekeuringen die in 2017 door de arbodienst voor het bedrijf zijn uitgevoerd, plus het totaalbedrag waarvoor je in aanmerking komt (zonder btw). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de geregistreerde gegevens. Als de gegevens niet correct zijn, neem dan contact op met je arbodienst.
  5. Door het overzicht van de Intredekeuringen voor akkoord te ondertekenen en te retourneren, vraag je de vergoeding aan.
  6. Na tijdige retournering van het overzicht stellen wij de bedrijfstakvergoeding uiterlijk in mei 2018 betaalbaar.

    Let op: de kostenvergoeding kun je niet boeken als btw-vrijgestelde omzet, maar alleen als omzet die niet is belast met btw.
contact