Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bedrijfstakverslag 2021

08 juli 2022

Bedrijfstakverslag 2021

Werken in de Bouw & Infra; het moet veiliger en gezonder!

Iedereen in de Bouw & Infra gezond en met plezier met pensioen? Dan moeten we nog veiliger en gezonder werken. Geen eenvoudige opgave met de oplopende werkdruk en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De uitdagingen zijn groot, maar de te behalen winst nog vele malen groter. De kansen die ontwikkelingen bieden voor de sector zijn vandaag gepubliceerd in het Bedrijfstakverslag 2021.

Gezondheidsrisico’s

Eén van de bevindingen is dat meer dan de helft van de medewerkers in de bouw- en infrasector onveilige situaties ervaart. Toch denken diezelfde medewerkers dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Verder hebben rokende medewerkers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, drie keer zo vaak luchtwegklachten. Daarnaast beweegt 40% van de bouwplaatsmedewerkers te weinig intensief, terwijl ze lichamelijk zwaar werk uitvoeren. Twee derde is ook nog eens te zwaar. Met als gevolg een groot risico op chronische aandoeningen en arbeidsongeschiktheid.

Goed nieuws

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Medewerkers willen met hun ontwikkeling aan de slag, mits het doel helder is. Met een digitaal skillspaspoort kunnen medewerkers niet alleen kennis, maar ook ervaring inzichtelijk maken. De sector werkt aan een pilot voor een passende tool waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen. Ondanks de oplopende werkdruk is er op stressbeleving ook goed nieuws; coachend leiderschap heeft een positieve invloed op de stressbeleving. Het geven van waardering en erkenning en het vermogen om conflicten op te lossen, draagt bij aan een kortere verzuimperiode.

Acties door partijen

De cao-partijen in de Bouw & Infra volgen de ontwikkelingen op de voet en komen waar mogelijk met passende maatregelen. Zo is er voor de oudste leeftijdscategorie medewerkers de zwaarwerkregeling. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van preventiezorg, zoals het deelnemen aan de DIA/PAGO of kosteloos gebruikmaken van voorzieningen als leefstijl- en stresscoaching.

Totstandkoming

Met het Bedrijfstakverslag 2021 geeft Volandis een stand van zaken weer op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid in de bedrijfstak Bouw & Infra. Een samenvatting van het verslag vind je hier. Volandis zoomt verder in op de genoemde ontwikkelingen tijdens de Volandis Deskundigendag ‘Sluipmoordenaars in de bouw’ op 17 november a.s. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor het volledige programma.

contact