Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bouw aan een fitte toekomst

30 oktober 2019

Samen aan de slag voor bevordering van duurzame inzetbaarheid

En daarom slaan Volandis, Bouwend Nederland en Vakmedianet/Cobouw de handen ineen onder het motto: Bouw aan een fitte toekomst! Het doel van deze missie? Bedrijven in de bouw en infrasector stimuleren werk te maken van duurzame inzetbaarheid en vakmensen te inspireren om vooruit te kijken. Het geheel is meer dan de som der delen, zo is het idee achter deze samenwerking.

DIA als stukje van het verhaal

In de cao Bouw & Infra staat dat elke werknemer recht heeft op de DIA. Vanaf je 20e jaar ontvang je elke vier jaar een uitnodiging. De DIA wordt door de sociale partners in de Bouw & Infra gezien als de nieuwe norm. Tjeerd Willem Hobma (directeur Volandis) “De DIA is een goede manier om na te gaan hoe duurzaam inzetbaar iemand is.” George Raessens (vice-voorzitter Bouwend Nederland) noemt dat de DIA geen doel op zich mag zijn. “Het gaat om het besef dat werkgevers en werknemers het belang van gezond en veilig werken inzien. Neemt niet weg dat de DIA een uitstekend middel is om daar aan te werken.” Hobma benadrukt dat Volandis geen DIA-fabriek wil zijn. “De DIA is een stukje van het verhaal, het is bedoeld als zetje in de rug.”

Zelf aan de slag!

De DIA heeft namelijk alleen effect als iemand ook daadwerkelijk zelf aan de slag gaat met de voorgenomen acties in het DIA-actieplan. Niet het DIA-adviesgesprek is het hoogste doel, maar een veilig, gezond en gelukkig leven. De DIA en tal van vervolgactiviteiten kunnen hierbij helpen. Probleem is dat veel bouwvakkers onvoldoende het nut van deze preventieve aanpak inzien. Raessens zegt dat een werkgever verschillende manieren heeft om een werknemer te attenderen op het nut van duurzame inzetbaarheid. “Het is lastig om een werknemer te wijzen op zijn of haar leefstijl, zoals roken of drinken, maar je kunt als werkgever wél zorgen voor gezonde kantines. De tijd van alleen maar dat broodje kroket is voorbij. Ik vind dat je een werknemer in sommige gevallen best mag aanspreken op zijn of haar leefstijl, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek."

Meer bouwen met meer bewustzijn
Door technologische ontwikkelingen ziet Raessens dat het werken in de Bouw & Infra gelukkig iets minder zwaar wordt. “Daarnaast zien we ook nieuwe ontwikkelingen zoals Legolisering, een mooie term voor conceptmatig en modulair bouwen. We moeten meer bouwen de komende jaren. Ook prefab is een manier die het werken in de bouw lichter maakt.” Daarnaast draait het de komende tijd om bewustzijn creëren en mensen handelingsperspectief te bieden, vinden Raessens en Hobma. Zowel bij werkgevers als werknemers. ‘Werk veilig, houd plezier en kijk vooruit’!

 

 

contact