Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bouwproductie versus opleiden

08 januari 2018

bouwproductie

Het ziet ernaar uit dat de bouwproductie de komende jaren blijft aanhouden. Dit komt door de achtergestelde woningnieuwbouw, gezinsverdunning, gezinshereniging, ouderen die langer thuis blijven wonen en afspraken uit het Energieakkoord. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om onderhoud en verbouw. Ondertussen vergrijst de bouw en infra. De gemiddelde leeftijd van werknemers, zzp’ers en WW’ers met een bouwberoep loopt op naar vijftig jaar. Het aantal leerlingen in de vakopleiding is de afgelopen jaren met 49 procent gedaald, in de bbl 2 zelfs met 73 procent. Vakmensen worden schaars.

Goed geschoolde vakmensen zijn een visitekaartje voor de werkgever en borgen in de belangrijke mate de kwaliteit van het bouwproces. Voor volwassenen met werkervaring is een bbl-traject vaak niet een reële optie. EVC kan dat wel zijn. Helemaal als de werknemer in het bezit is van één of meerdere ACO certificaten. Deze certificaten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van de bewijslast in een evc-traject. Ze kunnen zelfs in sommige gevallen leiden tot vrijstellingen en dus een EVC-traject aanzienlijk makkelijker maken en zelfs verkorten. Het mes snijdt aan twee kanten: de werkgever investeert in de kwaliteit van zijn onderneming en de werknemer investeert in zijn eigen loopbaan. Duurzame inzetbaarheid is winst voor iedereen.

 

 

contact