Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Certificering ISO 27001 is een feit!

27 september 2019

Certificering ISO 27001 is een feit!

Met trots behaalde Volandis recent het ISO 27001 certificaat de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze certificering laat zien dat Volandis werkgevers en werknemersinformatie effectief beschermt waardoor informatiebeveiligingsrisico’s geminimaliseerd worden en een cultuur van optimale informatiebeveiliging gestimuleerd wordt. Daarnaast bevestigt deze certificering dat Volandis haar processen rondom informatiebeveiliging op de juiste manier heeft ingericht en beheerst.


Mijlpaal

Met het voldoen aan de internationale norm voor informatiebeveiliging is Volandis nu nog beter in staat bedrijven en werknemers in de (Af)Bouw & Infra te bedienen. Alexander Kreulen directeur Bedrijfsvoering van Volandis "Met het behalen van dit certificaat zijn de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van onze eigen data en die van onze klanten zeker gesteld. De certificering is in lijn met onze ambitie om te voldoen aan de wereldwijde standaard.
Informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor kwaliteit. Het behalen van het ISO 27001 certificaat is dan ook het resultaat van onze continue professionaliseringsslagen op dit gebied. Een knap resultaat voor zo’n jonge organisatie als Volandis Ik ben dan ook extra trots op deze prestatie van mijn collega’s.”

Bescherming

Informatie wordt beschermd in de volgende opzichten:
• Vertrouwelijkheid informatie is alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen;
• Integriteit accuraatheid en volledigheid van informatie en informatieverwerkingsmethoden zijn gewaarborgd;
• Beschikbaarheid alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot informatie en de daarmee verbonden middelen wanneer dat nodig is.

contact