Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

De DIA: een medische keuring, of niet?

08 januari 2018

Medisch onderzoek

In de bouw heeft iedere werknemer eens in de zoveel tijd recht op een DIA (Duurzame Inzetbaarheidsanalyse). Een DIA bestaat uit twee onderdelen: het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) en een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis.

Het PAGO bestaat uit een medisch onderzoek en een vragenlijst. Vaak wordt het PAGO een medische keuring genoemd. Echter is een PAGO dat niet. Een keuring impliceert dat een persoon op basis van de uitslagen kan worden afgekeurd. Dat is met het PAGO niet het geval! De resultaten van het PAGO worden alleen aan de werknemer verstrekt. De bedrijfsarts bespreekt de uitkomsten alleen met de werknemer.

Wanneer heb ik recht op een DIA?

Bereken makkelijk in de rekentool wanneer jouw DIA is. De DIA is een onderdeel van het cao-pakket Preventiezorg. Hierin is voor iedere werknemer in de bouw het recht op een vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding geregeld. Het organiseren van het cao-pakket Preventiezorg is een belangrijke taak van Volandis. Voor de uitvoering van de activiteiten komende uit het cao-pakket heeft Volandis samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met arbodiensten. Hierin is bijvoorbeeld afgesproken hoe de PAGO’s moeten worden uitgevoerd. De kosten voor het cao-pakket worden door Volandis betaald.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de DIA of het cao-pakket Preventiezorg? Neem dan contact op met onze vraagbaak: 0341 499 299 / info@volandis.nl

contact