Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Delen van EVC-ervaringen met Turkse delegatie

08 januari 2018

Delen van EVC-ervaringen met Turkse delegatie

Volandis staat binnen EVC bekend als goede EVC-aanbieder voor de bouw en infra. Reden genoeg voor de Turkse delegatie uit Ankara, werkzaam in het onderwijs, om geïnformeerd te worden over EVC binnen onze sector. Directeur Tjeerd Willem Hobma en EVC-adviseur Claudia Klarenbeek lieten in een presentatie zien uit welke stappen een EVC-traject bestaat en wie er gebruik van maakt. De Turkse delegatie werd begeleid door Kerem Gencer, raadslid van de gemeente Huizen.

Klaar voor de toekomst

Binnen Volandis hebben we drie pijlers waarmee we medewerkers binnen de sector bewust willen maken over duurzame inzetbaarheid: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. EVC valt onder de pijler ‘Kijk vooruit’. In de toekomst neemt de vergrijzing toe, net zoals de groei in de sector. Het aantonen van je ervaring en bezig zijn met je eigen ontwikkeling is een stap richting het klaar zijn voor de toekomst. Tijdens het bezoek van de Turkse delegatie gaven we hen een beeld van hoe Volandis dit vormgeeft.

Verschillen tussen Turkije en Nederland

Uit de reacties kwam naar voren dat binnen de bouw de verantwoordelijkheid met betrekking tot afspraken en veiligheid in Turkije anders is dan in Nederland. Net als wij, zijn ze op zoek naar een goede vorm om mensen een leven lang te laten leren. De verschillen zitten voornamelijk in de vorm van opleidingen. Daarnaast kijken wij als Volandis, naast een leven lang leren, ook naar arbeidsomstandigheden, baanzekerheid, werk-privé balans, arbeidsmarkt en nog vele andere thema’s in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Een van de zaken waarover de Turkse collega’s twijfelden, was de duur van het traject. Bij Volandis is dit maximaal 26 weken. In Turkije is men zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de bewijslast. De medewerkers krijgen geen begeleiding, maar worden wel net als bij ons beoordeeld. Het EVC-traject kan voor medewerkers in de bouw lastig zijn. Zonder begeleiding om je kennis in beeld te brengen, is dat nog een stuk lastiger.

Wordt vervolgd

Een van de deelnemers gaat binnenkort in Turkije met EVC aan de slag. We houden contact met elkaar en mogelijk leveren we in de toekomst een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid in Turkije.

contact