Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen?

08 januari 2018

Individueel budget

Let op! Dan kun je gebruikmaken van diverse financiële voorzieningen:

  • Loonkostensubsidie
  • Vergoedingen voor aanpassing van de werkplek
  • De no-riskpolis van UWV bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Premiekorting voor de loonheffing van de belastingdienst
  • Jobcoaching en begeleiding

No-riskpolis

De no-riskpolis is vanaf 1 januari 2017, voor bepaalde groepen werknemers die onder de Participatiewet vallen, voor onbepaalde tijd geldig. Dit geldt voor werknemers met een banenafspraak en voor werknemers die beschut werk verrichten. In de kandidatenverkenner van UWV kun je opzoeken of een werknemer in de doelgroep valt. Daarbij vind je aanvullende informatie over de werknemer: de gevolgde opleiding, de beschikbaarheid voor werk en de gewenste voorzieningen. Met de no-riskpolis ontvang je van UWV een vergoeding voor de loonkosten van de zieke arbeidsgehandicapte werknemer. Bij ziekteverzuim meld je het als vangnet Ziektewet. Voor werknemers met een WIA-toekenning geldt een termijn van 5 jaar voor de no-riskpolis. In specifieke situaties kan UWV de termijn van 5 jaar verlengen. Er zijn voor de werkgever geen kosten verbonden aan de no-riskpolis.

Werkgeversservicepunten 

Werkgeversservicepunten vormen één loket waarachter gemeenten, UWV en scholen samenwerken. Hier krijg je ondersteuning en informatie over voorzieningen en subsidies: het geschikt maken van werk voor een arbeidsgehandicapte, aanpassingen van de werkplek, het opzetten van leerwerktrajecten en de inzet van een jobcoach.

Praktijkvoorbeelden vind je op de website 'op naar de 100.000.nl'.

contact