Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Ga de uitdaging aan

18 juni 2018

Sociale innovatieprijs

De economie is booming! Veel bedrijven kunnen de stroom aan opdrachten nauwelijks aan en er is enorme vraag naar vakbekwaam personeel. Voor veel bedrijven is het zaak hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, nu medewerkers hun werkgevers voor het uitzoeken hebben. Tegelijkertijd veranderen de ideeën over werk. Meer dan vroeger willen medewerkers invloed op hun werk en op de koers van de organisatie. Ze willen meedenken, meepraten en meebeslissen.


Schrijf je in
FNV Bouwen & Wonen stimuleert deze ontwikkeling, met de Sociale Innovatieprijs voor bedrijven en de Stimuleringsprijs voor medewerkers. Een zaak van werkgevers en werknemers dus. En daarom leggen de beide voorzitters van het bestuur van Volandis, Peter Roos (namens FNV) en Henk Homberg (namens Bouwend Nederland), gezamenlijk uit waar de prijs voor staat. Bekijk de videoboodschap en ga de uitdaging aan!

Bekijk de videoboodschap van Peter Roos en Henk Homberg

Voor wie?
De Sociale Innovatieprijs is voor bedrijven die serieus werk maken van meedenken, meepraten en meebeslissen door hun medewerkers. De Stimuleringsprijs gaat naar medewerkers die zich hiervoor op markante wijze hard hebben gemaakt in hun bedrijf of bedrijfsonderdeel.
De Sociale Innovatieprijs richt zich niet alleen op bedrijven in de bouwsector. De samenleving is immers flink in beweging. Hierdoor vervaagt het klassieke onderscheid tussen de verschillende sectoren; ook bedrijven uit andere sectoren bewegen zich letterlijk en figuurlijk op het terrein van de bouw.

Sociale innovatie broodnodig
Dat is onder andere goed te zien bij de samenstelling van de Bouwcoalitie, waarin partijen uit alle geledingen van de samenleving zitting hebben. Zo is het belang van sociale innovatie terug te vinden in het thema 'Human Capital' van De Bouwagenda, waarin nog eens duidelijk staat dat technische innovatie alleen niet voldoende is om de opgave voor de bouw in te vullen. Het onderwerp staat duidelijk weer in de belangstelling. Met de Sociale Innovatieprijs draagt FNV Bouwen & Wonen hieraan bij!

Doe mee
Van 15 mei tot en met 14 september kunnen bedrijven en/of medewerkers hun initiatieven indienen. Dat kan door het deelnameformulier in te vullen op www.fnvbouw.nl/si. Hier staat ook het reglement voor deelname.

Waar kijkt de jury naar?
Dit zijn de belangrijkste criteria voor de beoordeling van de inzendingen:

  • Een integrale aanpak binnen het bedrijf: samenhangende initiatieven op het gebied van werkorganisatie, personeelsbeleid en arbeidsverhoudingen.
  • Er is ook een integrale aanpak in de keten.
  • Er is sprake van hoogwaardig werk: werknemers kunnen zelfstandig werken en beschikken over de bijbehorende verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

De jury wordt voorgezeten door Frank Pot, emeritus hoogleraar Sociale Innovatie aan de Radboud Universiteit en bestaat verder uit vertegenwoordigers van onder andere wetenschap en bedrijfsleven.

Wat valt er te winnen?
De Sociale Innovatieprijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van € 10.000. Van dit bedrag is een deel vrij te besteden en een deel te gebruiken voor verdere invoering van sociale innovatie in de onderneming. De stimuleringsprijs voor werknemers is € 1.000. Dit bedrag kunnen de winnaars naar eigen inzicht besteden.

contact