Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Gepersonaliseerd monitoren op uitkomsten PAGO?

07 maart 2023

Gepersonaliseerd monitoren op uitkomsten PAGO?

Als werkgever of arboprofessional wil je natuurlijk graag overzichtelijk in kaart brengen hoe werknemers in de bouw- en infrasector hun gezondheid en werk(omstandigheden) ervaren. Wat zijn de ontwikkelingen in de sector en zie jij dat ook terug in je eigen bedrijf? De Bedrijfstakatlas kan je hierbij helpen!

Vergelijk eenvoudig

In de vernieuwde versie van de Bedrijfstakatlas maak je eenvoudig eigen selecties om zo de duurzame inzetbaarheid op thema’s die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Alle thema’s zijn gebaseerd op de 3 pijlers van Volandis: Werk Veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Een belangrijke vernieuwing is dat je naast het vergelijken tussen 2 groepen ook een groep als geheel kan raadplegen en daar selecties in maken. Daarnaast geeft de Bedrijfstakatlas niet alleen inzicht in de leefstijl, maar ook op het werkvermogen en de kans op arbeidsongeschiktheid.

Splits zoals jij wilt

Alle gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn gebaseerd op de uitkomsten van het welbekende PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) waaraan werknemers in de bouw- en infrasector elke 4 jaar mogen deelnemen. Omdat het mogelijk is om uitsplitsingen te maken op cao-niveau, maar ook op basis van leeftijd, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep is een waardevolle monitoring mogelijk. Ook kun je nu meerdere jaren in één overzicht bundelen (2019, 2020 en 2021).

Ik wil aan de slag

Start vandaag nog met de data die voor jou relevant is. Je vindt de Bedrijfstakatlas hier.

Vragen?

Heb je vragen over de Bedrijfstakatlas, neem dan contact op met onze Vraagbaak via: 0341 499 299 of stuur een e-mail naar: info@volandis.nl

contact