Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Handleiding en toolbox Gevaarlijke stoffen bij bewerken oude verflagen

09 februari 2024

Handleiding en toolbox Gevaarlijke stoffen bij bewerken oude verflagen

Er is een nieuwe handleiding en toolbox Gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen beschikbaar. In deze handleiding en toolbox wordt ingegaan op de risico’s van o.a. Chroom-6 maar ook lood en fijnstof. De handleiding beschrijft de maatregelen om het werk veilig uit te voeren.

Over de nieuwe handreiking

Voor de handleiding is het Beheersregime 2.0 Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen als uitgangspunt genomen. Je vindt het beheersregime en het onderliggende rapport op het Arboportaal. Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (versie 2) | Publicatie | Arboportaal

Aan de nieuwe handleiding zijn enkele extra bewerkingen toegevoegd. Ook komen in de nieuwe versie aanvullende risico’s aan bod, zoals de blootstelling aan kwarts- en houtstof.

De essentie van de nieuwe handleiding is: door de blootstelling aan inhaleerbaar (verf)stof te beheersen, beheer je ook de blootstelling aan aanwezige gevaarlijke stoffen. Chroom-6 metingen zijn dan niet meer noodzakelijk.

Toolbox

Om je medewerkers goed voor te lichten, kan je de toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen gebruiken. 

contact