Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Heb ik naast mijn werk tijd voor een leven lang leren en ontwikkelen?

08 januari 2018

glaswol bouwvakker

Op dinsdag 4 april bood de Sociaal-Economische Raad (SER) mevrouw dr. J. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een rapport aan over een leven lang leren en ontwikkelen. De ambitie van de SER is dat het in Nederland vanzelfsprekend wordt te blijven leren en ontwikkelen tijdens je loopbaan. Een grote verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkenden zelf. Maar ook de werkgever heeft een rol. Wat betekent dit voor beide partijen? Wat zijn belemmeringen en uitdagingen? We illustreren het aan de hand van een voorbeeld.

Mike is 42 jaar en sinds zijn 19de timmerman. Hij weet dat het krijgen van een gouden horloge van de vorige eeuw is. Hij is blij dat zijn baas de crisis heeft overleefd en dat er voor het komende half jaar werk is. Mike kan langzaamaan weer nadenken over zijn toekomst. Zijn dochter gaat binnenkort naar de middelbare school, een dure tijd. Hij is daarom alvast aan het sparen voor een laptop waarop zij haar huiswerk kan maken. Mike is net als zijn collega’s op zoek naar zekerheid en wil graag buiten blijven werken. Hij geniet van zijn baan. Het is zwaar, maar de vrijheid is hem veel waard.

Wat zijn de gevolgen van het SER-rapport voor Mike?

Onderdeel blijven van de maatschappij

Wil Mike duurzaam inzetbaar blijven, dan is het belangrijk dat hij zich blijft ontwikkelen. De economische groei, de vraag naar goed opgeleide mensen, technologische ontwikkelingen, digitalisering (toename ICT en robotisering op de bouw) en een stijgende pensioenleeftijd maken blijven leren en ontwikkelen tijdens je loopbaan noodzakelijk. Het is essentieel om onderdeel te blijven van de maatschappij. Voor een groot deel ligt het stimuleren van zijn ontwikkeling bij Mike zelf. Het is belangrijk dat hij regelmatig met zijn werkgever in gesprek gaat over zijn loopbaan. Maar ook een onafhankelijk loopbaangesprek, zoals bijvoorbeeld het adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis, wordt aangeraden. Hoe zorg je ervoor dat je gezond, vitaal, veilig en gemotiveerd kunt blijven werken? En jezelf kunt blijven ontwikkelen? Zo'n gesprek helpt je hierover na te denken. 

Belemmeringen en uitdagingen

Er zijn verschillende belemmeringen en uitdagingen die de ontwikkeling van Mike in de weg kunnen staan. Zo kan het zijn dat hij door de scholing van zijn dochter niet voldoende geld heeft in zijn eigen ontwikkeling te investeren. Het blijkt dat de helft van huishoudens in de leeftijd van 25-45 jaar minder dan € 6.000,00 op de bank heeft. De ruimte voor werkenden om scholing of ontwikkeling helemaal zelf te financieren, is dus beperkt. Mike bevindt zich daarnaast in de zogenaamde gezinsfase (31-45 jaar).  Een fase waarin werk en zorg voor kinderen wordt gecombineerd en er weinig tijd voor scholing overblijft. Dit gebrek aan tijd kan voor Mike een mogelijke belemmering zijn om te gaan leren en zichzelf te blijven ontwikkelen. Ook kan het zijn dat Mike door negatieve schoolervaringen een laag zelfvertrouwen ten aanzien van leren heeft ontwikkeld. Tot slot is het aanbod zo groot, dat het voor Mike lastig is uit de beschikbare mogelijkheden het juiste traject te kiezen. Volgens de SER is het daarom gewenst dat er voor alle werknemers en werkgevers laagdrempelige en toegankelijke mogelijkheden zijn om begeleid te worden naar een effectief (aanbod van) ontwikkeltraject(en). De regie blijft wel altijd in handen van Mike.

Randvoorwaarden

Mike zal dus niet zomaar investeren in zijn ontwikkeling. Het is essentieel dat hij zelf de regie kan nemen en hij over goede informatie beschikt om de juiste keuzes te maken. Wat hem zou stimuleren, is als de investering iets oplevert (bijvoorbeeld behoud baan, meer salaris, promotie, werkplezier, waarde diploma) en het bijdraagt aan zijn duurzame inzetbaarheid. En er bijvoorbeeld minder problemen zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken. Het zal Mike bovendien helpen als zijn collega’s en werkgever, net als zijn omgeving (vrouw en dochter) hem steunen om aan scholing deel te nemen.

Scholing/EVC en vakbekwaamheid

Maar waar moet je dan aan denken bij scholing? Naast volledige beroepsopleidingen, zou het voor Mike ook mogelijk moeten zijn arbeidsmarktrelevante certificaten in het middelbaar beroepsonderwijs te kunnen halen. Die indien gewenst, kunnen leiden tot een volledig diploma, maar ook een zelfstandige waarde hebben op de arbeidsmarkt. Zoals een EVC-traject. Mike besluit hier mee te starten.

Mike haalde eerder zijn diploma voor timmerman niveau 2. Hij kreeg een baan aangeboden bij zijn leerbedrijf en daar is hij gaan werken. Door zijn inzet en toenemende ervaring, groeide hij door naar voorman. Hij krijgt van zijn werkgever uitdagende klussen, het maken van een hoekkeper is voor hem geen probleem. Mike is een diploma op niveau 3 dus meer dan waard. Samen met zijn werkgever besluit hij te starten met een EVC-traject. Mike ziet op tegen het centraal examen Nederlands en Rekenen. Hij gaat daarom voor een Vakbekwaamheidsdiploma. Dit is een EVC-traject waarbij gekozen wordt voor de arbeidsmarktroute. Het Vakbekwaamheidsdiploma is nieuw binnen EVC, in het kader van de verzelfstandiging van de arbeidsmarktroute. 

Meer informatie

Wil je meer weten over jouw scholingsmogelijkheden? Neem contact op met een adviseur van Volandis via 0341 499 299. Voor meer informatie over EVC kun je kijken op www.volandis.nl/EVC.

contact