Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Hervatting preventiezorg

12 mei 2020

Waar bedrijven doorbouwen gaat ook de preventiezorg voor vakmensen door

Een ieder van ons bereidt zich inmiddels voor op de 1,5 meter samenleving. En dit geldt ook voor de 1,5 meter DIA inclusief het PAGO. Met de zes arbodiensten Arbo Unie, ArboNed, Bouw & Gezond, Richting, Vechtstad Consultancy en Vincio heeft Volandis voorbereidingen getroffen voor een zorgvuldige herstart van de preventiezorg. Deze zorg bestaat uit de medisch onderzoeken (PAGO's) en de DIA-adviesgesprekken.

Juist in een gecontroleerde omgeving is de uitvoering van het PAGO en de DIA zeer goed mogelijk. Vakmensen zullen in deze tijd het medisch onderzoek en het aansluitende reflectiegesprek al snel voor zich uit willen schuiven. Daarom hervatten we de preventiezorg met een gewijzigde aanpak. Wij verzekeren vakmensen en hun bedrijven in de Bouw & Infra en in de Afbouw ervan, dat met deze aanpak veilig en gezond deel kan worden genomen aan de preventiezorg en verdere verspreiding van het virus kan worden voorkomen. De uitgangspunten zijn:

  • De arbodiensten maken met hun klantbedrijven die werken met een jaarplanning afspraken over het hervatten van PAGO en DIA vanaf 11 mei 2020.
  • De arbodiensten nodigen individuele medewerkers van klantbedrijven die werken met een kwartaalplanning direct uit voor het hervatten van PAGO en DIA vanaf 11 mei 2020.
  • In de periode tot 1 september a.s. kan elk bedrijf in overleg met zijn arbodienst kiezen voor een volledige online variant of een gecombineerde online en fysieke variant van de PAGO-vragenlijst, het gesprek met de bouwarts van de arbodienst en direct aansluitend het gesprek met de DIA-adviseur van Volandis. Jouw arbodienst faciliteert dit.
  • In de uitnodigingsbrief van de arbodienst (en het bedrijf) wordt elke medewerker gevraagd enkele vragen te beantwoorden over zijn/haar gezondheid en over die van huisgenoten. Het antwoord op deze controlevragen bepaalt de planningsdatum van het medisch onderzoek. Bij een mogelijk risico op verspreiding van het virus schuiven we het medisch onderzoek 1 à 2 weken op. Zo nodig bespreekt de bedrijfsarts met de werknemer de vorm van deelname, fysiek of online. De werknemer kan ook kiezen voor de normale uitvoering, te plannen later in het jaar.
  • Om verspreiding van het virus te voorkomen nemen de arbodiensten in deze periode niet alle fysieke tests af. Hiervoor maakt jouw arbodienst later in dit jaar een afspraak om deze zogenaamde biometrie af te nemen.
  • Als bedrijf kun je deze werkwijze aangrijpen om in een onlinebijeenkomst of tijdens een speciaal event (wanneer dit weer kan) in jouw bedrijf, extra aandacht te besteden aan het belang van onder andere veilig en gezond werken, leefstijl en andere thema’s die bepalend zijn voor Werk veilig Houd plezier en Kijk vooruit.
  • Zowel online als de gecombineerde online en fysieke varianten van PAGO en DIA voldoen aan de ISO-27001 normen voor informatiebeveiliging.
  • Deze werkwijze geldt tot 1 september, mits er door de Rijksoverheid geen aanpassingen in de maatregelen worden genomen. Via de nieuwsbrief van Volandis houden we je op de hoogte van de continuering van de uitvoering van PAGO en DIA.

Samen veilig doorwerken

De huidige uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke oplossingen. Zo hebben partners in de sectoren Bouw en Techniek zich sterk gemaakt voor het protocol Samen veilig doorwerken. Door vroegtijdig en met regelmaat af te stemmen met de Rijksoverheid over hoe veilig en gezond te werken, kunnen bouwers en installateurs doorwerken. Ter ondersteuning van dit protocol is er de Helpdesk Corona Bouw & Techniek waar bedrijven en vakmensen met vragen, meldingen en goede voorbeelden van veilig en gezond doorbouwen terecht kunnen. Hier vind je alle relevante informatie, veelgestelde vragen en praktische handreikingen zoals de dagindelingen voor werken op de bouwplaats, achter de voordeur en op kantoor. Al deze producten houden wij, ArboTechniek en Volandis, up-to-date met beleidsontwikkelingen rondom Covid-19.

Vragen over het hervatten van PAGO en DIA? Bel de Vraagbaak van Volandis (0341-499 299) of bel jouw arbodienst.

contact