Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Hoe stimuleer je (jonge) werknemers te stoppen met roken?

08 januari 2018

Stoptober

Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is gezondheid. In Nederland rookt 18% van de bevolking. In de bouw is dit 28% van het bouwplaatspersoneel en 15% van de UTA-medewerkers. Er is een duidelijk dalende trend in het percentage rokers te zien van jong naar oud. Bij bouwplaatspersoneel onder de 25 jaar rookt 38%, boven de 55 jaar is dit 21%. Dit blijkt uit het Bedrijfstakverslag van Arbouw (2016). Maar hoe stimuleer je (jongere) werknemers te stoppen met roken?

Met de Stoptober-app ontvangen werknemers positieve berichten die ze aanmoedigen en helpen vol te houden. Daarnaast biedt de app afleiding met bijvoorbeeld filmpjes en puzzels. Ook krijgen ze tips en houden ze via social media als Facebook, Twitter en Instagram contact met medestoppers.

Kijk voor meer informatie op de website van Stoptober.

contact