Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

In gesprek met Bouwbedrijf VORM

08 januari 2018

VORM

VORM is sinds 1918 een succesvol familiebouwbedrijf, dat zich hoofdzakelijk richt op de woningbouw. In 2013 is een vliegende start gemaakt met het bedrijf transVORM, dat zich richt op het transformeren van bestaande gebouwen naar nieuwe functies. Bij het bouwbedrijf werken 220 werknemers. Joke Villanuvea, het hoofd Personeelszaken, raakte tijdens een bijeenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken bekend met het thema duurzame inzetbaarheid. “Daar kwam ik erachter dat we eigenlijk al heel veel doen, maar dat je niet altijd de link legt met duurzame inzetbaarheid. Faciliteren dat werknemers een opleiding kunnen volgen, hoort hier bijvoorbeeld ook bij.” 

VORM verwacht proactief advies

Volandis adviseert over o.a. veiligheid, nieuwe arbeidsmiddelen, gezondheid, werkomstandigheden, loopbaanontwikkeling en opleiding. Joke verwacht hierover proactief advies van het kenniscentrum. Volandis wil dit bereiken door het uitvoeren van een duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA). Voor bedrijven betreft dit een advies over o.a. trends en ontwikkelingen, arbeidsmarktgegevens, een top 3 aandachtspunten en concrete acties. “De huidige bedrijfsrapportage van Arbouw moeten we zelf opvragen. Dat vergeet je nog wel eens. Waar ik behoefte aan heb, is dat het rapport proactief wordt aangeboden, met trends, hoe we ervoor staan ten opzichte van de benchmark, etc.”, aldus Joke.

Toekomstscan

Naast de DIA voor bedrijven, worden werknemers door Volandis één keer in de vier jaar uitgenodigd voor een medische keuring en een gesprek over wat de werknemer zelf kan doen om zijn of haar toekomst in de Bouw en Infra zeker te stellen. Volandis richt zich daarbij op drie onderwerpen: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Deze werkwijze sluit aan bij de aanpak van VORM. Zij combineren de vierjaarlijkse PAGO met een Toekomstscan. Joke: “Om medewerkers bewust te maken van duurzame inzetbaarheid, besloten we een aantal jaar geleden de PAGO’s te koppelen aan een gesprek met een arbeidspsycholoog. Deze is verbonden aan de arbodienst en bespreekt zaken met de werknemer als: hoe voel je je nu, hoe zie je jezelf over vijf/tien jaar, kan je dit werk dan nog doen of moet er dan iets veranderen, etc. Als hoofd Personeelszaken krijg ik een terugkoppeling van de resultaten. De arbeidspsycholoog geeft aan welke interventies zijn voorgesteld, uiteraard geanonimiseerd. Bijvoorbeeld voor voeding en gewicht, of coaching en mentale weerbaarheid. Deze interventies worden door de arbeidspsycholoog gemonitord.”

Eigen verantwoordelijkheid werknemers

In het verleden vormden reorganisaties of een falende gezondheid aanleiding voor duurzame inzetbaarheid. Volandis wil werkgevers en werknemers hier al eerder toe verleiden en helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Joke kan zich hier in vinden. “Als werkgever kunnen we werknemers bewustmaken en faciliteren, maar ze moeten het zelf bespreekbaar maken als ze bijvoorbeeld de ambitie hebben door te groeien. Voor ons is het vooral van belang dat de werknemer echt gemotiveerd is. Anders beginnen we er niet aan.” Voornaamste reden voor VORM in te zetten op duurzame inzetbaarheid, is ook het voorkomen van uitval. “Onze bewustmaking richt zich op alle medewerkers, waarbij het hoofdzakelijk voor jongeren preventief kan/zal zijn. De toekomstscan wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd, vanaf het moment dat je in dienst treedt. Zo wordt je er dus regelmatig aan herinnert.” 

contact