Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Ingeademde concentraties chemicaliën bij het aanbrengen van koudplast wegmarkering relatief laag

08 januari 2018

Wegmarkering

Wegmarkeerders ademen bij normale werkzaamheden met koudplast wegmarkeringen geen gevaarlijke grote hoeveelheden acrylaten en oplosmiddelen in. Uit een onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd, blijkt dat alle gemeten concentraties ruim onder de maximaal toegestane waarden blijven.

Onderzoek Ceasar Consult

Bij het aanbrengen van koudplast wegmarkeringen worden chemische producten gebruikt. Wegmarkeerders kunnen daardoor blootgesteld worden aan o.a. acrylaten en oplosmiddelen. In opdracht van Arbouw (geliquideerd per 1 juli 2016) en de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland voerde Caesar Consult een onderzoek uit naar de concentraties die wegmarkeerders tijdens het werk inademen. 

Grenswaarden 

Gemeten over een volledige werkdag, bleven de concentraties van acrylaten en oplosmiddelen ruim onder de 8-uurs grenswaarden. Tijdens een aantal taken waarbij verhoogde blootstelling is te verwachten, zoals het bijvullen van een reservoir, bleven de concentraties van acrylaatdampen ook ruim onder de maximaal toegestane waarden (15-minuten grenswaarden). Verschillende taken en applicatiemethoden zijn onderzocht.

Werken in open lucht

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bij het aanbrengen van koudplast wegmarkeringen met de huidige werkmethoden, wegmarkeerders zich geen zorgen hoeven te maken over ongezond hoge concentraties van acrylaten en oplosmiddelen in de lucht. Wel blijkt dat het mengen van materialen het beste in de open lucht kan worden uitgevoerd. Dus niet in een afgesloten ruimte, zoals een busje of een aanhanger. Door zoveel mogelijk in de open lucht te werken, kan de blootstelling relatief gemakkelijk verder omlaag gebracht worden. 

Bescherm je huid

In het onderzoek werd blootstelling via de huid niet gemeten. Het advies blijft daarom de huid goed te beschermen door het dragen van handschoenen en kleding met lange mouwen en pijpen.

Meer informatie

De resultaten van dit onderzoek worden door Volandis verwerkt in het gereviseerde A-blad Wegmarkeringen. Het volledige onderzoeksrapport van Ceasar Consult is op te vragen via info@volandis.nl

contact