Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Is het nu Volandis? Of was het Arbouw?

08 januari 2018

Volandis logo

Arbouw eruit, Volandis erin. In tegenstelling tot wat er in de Cobouw van 17 maart stond, is de bedrijfstak altijd blijven voorzien in een instituut wat zich over veiligheidsaspecten kon en kan buigen. Daar waar Arbouw op 30 juni 2016 ter ziele ging, stond Volandis op 1 juli 2016 op. Omdat veiligheid een onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid is, adviseert Volandis onder andere werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld welke acties er genomen moeten worden op het gebied van veiligheid. Onder andere op het gebied van gehoorschade.

Gehoorschade

Uit de Bedrijfstakatlas van 2015 blijkt dat bij een bedrijfsgrootte van 1 t/m 10 werknemers, 21,9% gehoorklachten heeft. Het wordt minder als deze klachten gaan leiden tot gehoorschade. Gehoorschade kan namelijk niet hersteld worden. Ook een hoorapparaat kan dit niet herstellen. Een bijkomend probleem is dat een persoon met gehoorschade meer kans heeft op een bedrijfsongeval. Denk eens aan de overeenkomst tussen een aantal klanken niet meer kunnen horen en een werknemer die de Nederlandse taal nog niet machtig is. Wie zou het snelst reageren als je bij hijswerkzaamheden hoort “Van onderen!"?

Preventieve aanpak

De PAGO, met tegenwoordig daaraan verbonden een DIA-adviesgesprek (samen de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse) met een adviseur van Volandis, kan vroegtijdig constateren of werknemers afnemend gehoor ondervinden. Het onderkennen van afnemende gehoorschade is, gezien de gevolgen die dit kan hebben, niet alleen belangrijk voor de werknemers, maar ook voor werkgevers. Denk hierbij aan loondoorbetaling in verband met verzuim of ongelukken op de bouwplaats. Tijdens de DIA-adviesgesprekken wordt de werknemer gevraagd zelf actie te ondernemen bij geconstateerde problemen. Hij of zij maakt hiervoor een Actieplan. Het is aan de werkgever of dit Actieplan met zijn werkgever wordt besproken.

Werk veilig, Houd plezier, Kijk vooruit

Volandis richt zich niet, zoals Arbouw vroeger deed, alleen op veiligheid en gezondheid. We gaan een stap verder. Door gezamenlijk met werknemers te reflecteren op de gegevens die uit de DIA rollen, kan vroegtijdig een stap worden gezet om problemen te voorkomen. Het is dan ook erg belangrijk dat werknemers naar de DIA gaan als zij daarvoor uitgenodigd worden. Lees meer over hoe je werknemers kunt stimuleren deel te nemen aan de DIA.

Individueel budget

In de cao wordt gesproken over Duurzame Inzetbaarheid en de mogelijkheden die daarvoor zijn. Volgens veel werkgevers moet dit scherper en duidelijker gesteld worden, omdat dit ‘individueel budget’ ook voor een ‘koelkast’ gebruikt kan worden.

contact