Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Jaarlijkse beoordelings- of functioneringsgesprekken? Dit is de meerwaarde van het Digitaal Skills Paspoort!

03 november 2021

Jaarlijkse beoordelings- of functioneringsgesprekken? Dit is de meerwaarde van het Digitaal Skills Paspoort!

Veel bouwbedrijven voeren jaarlijks beoordelings- of functioneringsgesprekken met werknemers. Dit is voor leidinggevenden vaak geen dagelijkse kost. Zij kunnen deze gesprekken als een verplicht nummertje ervaren en stralen dit dan ook uit naar werknemers. Vaak gehoorde reacties van werknemers:

“Functioneringsgesprekken stellen bij ons niks voor, ze duren 10 minuten en we bespreken elk jaar hetzelfde. Het gaat goed hè? Ja, vind ik ook, ik heb niks te klagen. Mooi, ik zou vooral zo doorgaan.”
“Als mij iets dwars zit, ga ik toch niet een heel jaar wachten tot het functioneringsgesprek?!”
“Ik heb beoordelingsgesprekken met mijn leidinggevende, maar hij ziet mij nooit werken in de praktijk. Hoe kan hij mij dan beoordelen?

Inspanningen van HR

HR-afdelingen werken hard om de kwaliteit van gesprekken te verbeteren, bijvoorbeeld door trainingen op het gebied van gesprekstechnieken. Uitgebreide formulieren moeten daarnaast zorgen voor gesprekken die meer diepgang hebben en langer duren. De grotere bouwbedrijven zetten soms ook 360 graden feedbacklijsten of tests in zoals een DISC, Octogram of TMA.
Ondanks al deze inspanningen blijft het een uitdaging om structureel meer uit beoordelings- of functioneringsgesprekken te halen. Dit is ook begrijpelijk. Hoe vaak voer je als leidinggevende gesprekken over je functie? Misschien een keer of 10 per jaar? Dat is natuurlijk te weinig om er goed bedreven in te raken.
Het Digitaal Skills Paspoort kan hier verandering in brengen! De verwachting is dat Digitale Skills Paspoorten veel invloed gaan hebben op het beoordelen van prestaties. In de toekomst zal elke werknemer, student en leerling in Nederland beschikken over een eigen Digitaal Skills Paspoort. In tegenstelling tot wat velen denken is een Digitaal Skills Paspoort zoveel meer dan een uitgebreid CV.

Skillstaal

De basis van een Digitaal Skills Paspoort is een Skillstaal, een overzicht van competenties, vaardigheden en kennis in kaart gebracht voor alle bestaande beroepen. De huidige HR-instrumenten zijn vaak gebaseerd op competentiewoordenboeken. Het gemiddelde competentiewoordenboek bevat zo’n 50 competenties. Skillstalen zijn uitgebreider en concreter. Verschillende landen ontwikkelen op dit moment skillstalen. In Nederland werken UWV en SBB aan de skillsontologie CompetentNL.

De meerwaarde van een Digitaal Skills Paspoort

In het Digitaal Skills Paspoort staat niet alleen welke Skills iemand heeft ontwikkeld, maar ook de mate waarin de persoon deze skills beheerst. De Skills zijn met andere woorden geobjectiveerd. Je kunt je voorstellen dat een uitvoerder of projectleider tijdens beoordelings- of functioneringsgesprekken makkelijker praat over vaktermen dan over globale competentiebegrippen. Het afschrijven van maatvoering zegt hem meer dan de aandacht voor details. Het stellen en bevestigen van complexe hulpconstructies maakt meer duidelijk dan de competenties inzicht en vakdeskundigheid.
Een leidinggevende heeft met het Digitaal Skills Paspoort sneller inzichtelijk welke Skills een werknemer voldoende heeft ontwikkeld en wat om extra aandacht vraagt. Hij kan er vervolgens bijvoorbeeld voor kiezen om een werknemer op andere projecten in te zetten zodat hij de ontbrekende skills kan ontwikkelen of samen een ontwikkelplan opstellen met gerichte doelen. Ook wordt met het Digitaal Skills Paspoort duidelijk wie binnen het team toe is aan een vervolgstap. Zo voorkom je dat je talentvolle werknemers over het hoofd ziet.

Een kijkje in de toekomst

Claudia Klarenbeek van Volandis heeft samen met TNO en de HAN in opdracht van Bouw Nederland en Techniek Nederland een Digitaal Skills Paspoort ontwikkeld. Dit jaar is de ‘ Proof of concept’ gestart, testen en door ontwikkelen. Op basis van deze bevindingen wordt het systeem verder geoptimaliseerd. Naar verwachting komt eind van het jaar de Nederlandse Skills taal CompetentNL basisversie en kan deze gekoppeld worden aan het Digitaal Skills Paspoort.

Meer informatie over ‘Proof of Concept’

Heb jij als HR-adviseur wensen als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid van het Digitaal Skills Paspoort? Meer informatie kun je vinden op: https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/digitaal-skills-paspoort.

Meer informatie:
Bekijk hier de stappen die je doorloopt voor een Digitaal Skills Paspoort.
Bekijk hier het eindrapport.

contact