Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Je ontvangt het DIA-bedrijfsadvies van Volandis. Wat nu?

08 januari 2018

mijnVolandis rapportage

Een terugkoppeling op de Bouw- en Infrabuffetten door Tjeerd Willem Hobma

Die vraag stelden mijn collega’s en ik in de afgelopen weken regelmatig aan HR-professionals die op zoek zijn naar het rendement uit de DIA voor de werkgever. Ze namen deel aan één van de regionale bijeenkomsten die Bouwend Nederland, Volandis en partners regelmatig organiseren over deze uitdaging voor werkgevers. Ik geef een inkijkje in de dialoog met werkgevers aan de hand van veelgestelde vragen, zoals tijdens de recente Bouw- en Infrabuffetten in het land.

Binnenhalen, boeien en blijven binden van vakmensen

Dit najaar stonden de Bouw- en Infrabuffetten voor werkgevers in het teken van binnenhalen, boeien en blijven binden van vakmensen. Zelf was ik onder de indruk van een vast terugkerend onderdeel, een bouw/infraondernemer die zijn of haar ervaring deelt in werk maken van de duurzame inzet van mensen, en waar ook het bedrijf er de vruchten van plukt. De conclusie is helder: vitale mensen in vitale bouw/infrabedrijven presteren beter. Wil je er meer over weten? Vraag dan bijvoorbeeld eens aan Bert Boeijink van Bloemendal Bouw hoe hij hielp een skileraar zichzelf te ontwikkelen tot een topuitvoerder. Of vraag Katja Makkers van Roelofs Wegenbouw hoe veilig werken, plezier houden en vooruitkijken met je mensen onderdeel uit kan maken van de MVO-prestatie van je bedrijf.

 

Praktijkvoorbeelden delen

Bij Volandis verzamelen we goede praktijkvoorbeelden van werknemers en bedrijven die actief werk maken van hun eigen duurzame inzet. Ben of ken je zo’n praktijkvoorbeeld van een collega die met een klein zetje uit zijn omgeving zelf stappen heeft gezet naar beter passend en uitdagend werk en hierdoor langer gemotiveerd kan presteren? Laat het ons dan weten via de Vraagbaak van Volandis: 0341 499 299 / info@volandis.nl. Als betrokkenen hierover willen vertellen komen we langs en leggen we het verandertraject vast op video, met aandacht voor ieders bijdrage. 

Wanneer ontvang je een uitnodiging voor het PAGO / de DIA?

In de workshops ‘Hoe haal ik het maximale rendement uit de DIA?’ bleken de deelnemers, veelal HR-professionals, goed bekend met de DIA (Duurzame Inzetbaarheidsanalyse) voor werknemers. De deelname door medewerkers en ook de betrokkenheid van de werkgever blijkt echter nog wisselend. Sinds 1 juli jl. nodigen alle 22 arbodiensten die met Volandis werken, bouwmensen uit voor deelname aan de DIA. Dit is de combinatie van het PAGO, met aansluitend een adviesgesprek. In elk bedrijf waren inmiddels medewerkers uitgenodigd of de deelnemers hadden (zelf) deelgenomen aan de DIA. Onduidelijk bleek wanneer een medewerker een uitnodiging voor de DIA, en wanneer voor het PAGO (zonder adviesgesprek) ontving.

Het antwoord is eenvoudig. Elke vier jaar heeft een werknemer onder de cao Bouw & Infra recht op een DIA (PAGO + adviesgesprek). En bouwplaatsmensen ontvangen na hun 40ste verjaardag om de twee jaar een extra uitnodiging voor het PAGO (zonder adviesgesprek). Voor UTA-mensen geldt dit laatste vanaf 52 jaar. Het hangt er dus vanaf waar je medewerker in de twee- of vierjaarlijkse cyclus zit welke uitnodiging deze ontvangt.

Hoe kun je als werkgever invloed hebben op de organisatie van de DIA?

Ook eenvoudig. Maak hierover afspraken met je arbodienst. Tegen de arbodienst zeggen wij hetzelfde. Ga in gesprek met de werkgever. Zo kun je afspraken maken over het werken met een jaarplanning of een kwartaalplanning. Met de jaarplanning bepaal je zelf wanneer en hoe je mensen in het volgend kalenderjaar worden uitgenodigd voor deelname aan de DIA of het PAGO en op welke locatie deze plaatsvindt.

Wil je sneller dan de cyclus die Volandis en partners standaard bieden? Dat kan. Bespreek je ambitie met je arbodienst en bel/mail/chat met de Vraagbaak van Volandis. Vraag naar een DIA-adviseur bedrijven. Deze kan je alles vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden voor maatwerk. Aan de uitvoering hiervan zijn wel kosten verbonden voor de werkgever.

Is deelname aan de DIA/PAGO geheim?

Ja. De arbodienst en Volandis verstrekken geen informatie over de deelname aan de DIA/PAGO. 

Is de uitslag van de DIA/PAGO ook geheim?

Ja, het rapport van de bedrijfsarts is medisch geheim. Het gesprek tussen de werknemer en de DIA-adviseur van Volandis is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de werknemer. Wel kun je je werknemer vragen of hij/zij een DIA-adviesgesprek heeft gehad en hoe dit is verlopen, wat eventuele actiepunten zijn en hoe je daar als werkgever bij zou kunnen helpen.

Rapport DIA/PAGO via 'mijnVolandis' voor werkgevers

Sinds de lancering van het portaal 'mijnVolandis voor werkgevers’ in oktober, bieden wij werkgevers gefaseerd toegang tot de PAGO-gegevens van de afgelopen vier jaar. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Heb je vragen over jouw bedrijfsscores op Werk veilig, Houd plezier of Kijk vooruit? Over de benchmark? Wil je deze anders verdeeld over deelondernemingen in jouw bedrijf ontvangen? Over de aanbevelingen? Neem dan contact op met de Vraagbaak van Volandis en vraag naar een DIA-adviseur Bedrijven. Deze neemt je mee door het bedrijfsadvies en beantwoordt je vragen.  

Mijn bedrijf is kleiner dan 15 werknemers. Wat krijg ik dan terug van deelname van onze mensen aan de DIA?

Om privacy-redenen kan Volandis alleen een bedrijfsrapportage verstrekken aan bedrijven waarvan meer dan 15 deelnemers deelnemen aan de DIA of het PAGO. Op het portaal ‘mijnVolandis voor werkgevers’ tref je dan de sectorrapportage. Deze rapportage is niet specifiek op jouw bedrijfsresultaat gericht. Volandis werkt verder aan de ontwikkeling van de DIA-rapportage aan kleine bedrijven. Heb je hiervoor suggesties of vragen? Wil je deelnemen in een testpanel van kleine bedrijven? Neem dan contact op met de Vraagbaak van Volandis en vraag naar een DIA-adviseur bedrijven.     

Is de informatie uit het DIA-adviesgesprek al verwerkt in de bedrijfsrapportage?

Nee. Op dit moment komt alle data nog uit de PAGO-vragenlijst. Aanvullende informatie uit het DIA-actieplan voor de werknemer is nog niet verwerkt. Er zijn twee ontwikkelingen. De nog ontbrekende (grijze) scores in de bedrijfsrapportage zullen vanaf medio 2018 worden ingevuld op basis van de nieuwe uitgebreide  DIA-vragenlijst. Deze is inmiddels gereed en getest door een panel van werkgevers en werknemers. Daarnaast zal cijfermatige informatie uit de DIA-actieplannen worden opgenomen in de bedrijfsrapportage. De implementatie hiervan staat op de agenda voor Volandis en partners in 2018.

Kan ik straks mijn eigen periode in de tijd kiezen waarvoor ik de bedrijfsrapportage wil inzien?

Ja. Nu is de data beperkt tot vier PAGO-jaren. Wij gaan toe naar de situatie dat je voor jouw bedrijf tot 25 jaar PAGO-historie terug kan kijken met scores op Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Dit maakt het mogelijk trends te ontdekken en de effectiviteit van eerder beleid en mogelijk nieuw beleid te evalueren. De implementatie hiervan staat op de agenda voor Volandis in 2018.

Hoe gaat het portaal ‘Mijn Volandis voor werkgevers’ er in de toekomst uit zien?

Naast de bedrijfsrapportage zijn nu al de RI&E en V&G planner voor de bouwnijverheid beschikbaar via het portaal. Hier zal Volandis in 2018 meer instrumenten - zoals eerder ontwikkeld door Stichting Arbouw - aan toevoegen.  Medio 2018 informeren wij werkgevers verder over een providerboog met aanbieders van diensten die jouw bedrijf verder kunnen helpen om te groeien in duurzame inzetbaarheid, met de bedrijfsrapportage als vertrekpunt.

Wanneer kom je het portaal ‘mijnVolandis voor werkgevers’ toelichten in mijn bedrijf?

Dat doen we niet. Dat kan ook niet voor alle individuele werkgevers met onze 40 collega’s bij Volandis. Maar verzamel je een aantal collega’s uit verschillende bedrijven, en sta je samen voor een significant aantal werknemers in de sector? Dan komt een adviseur van Volandis graag naar jullie studie- of netwerkbijeenkomst om de DIA voor werknemers en de bedrijfsrapportage toe te lichten. Vraag het de Vraagbaak van Volandis.

De balans opmakend van deelnemers aan de workshops, zien we dat werkgevers enthousiast zijn voor deelname van hun mensen aan de DIA, de wijze van terugrapporteren via het werkgeversportaal én om hier zelf mee aan de slag te gaan. Ik hoor ook trots in de sector op deze unieke database en wijze van ontsluiten. Wij houden je op de hoogte over ontwikkelingen in DIA en het PAGO voor werknemers en de bedrijfs- en sectorrapportages.

 Tjeerd Willem Hobma 

contact