Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Langs de meetlat: wat levert deelname van jouw medewerkers aan de DIA jou als werkgever op?

08 januari 2018

Meetlat

Lange werkdagen, een ongezonde leefstijl, problemen thuis, een hoge werkdruk, te weinig overleg tussen medewerkers en leidinggevenden, slechte gezondheid, vermoeidheid, weinig motivatie, stilstaan in ontwikkeling... Zomaar wat factoren die invloed hebben op het gegeven of een werknemer nog prettig leeft en werkt tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hoe zit dat met de medewerkers in jouw organisatie?

De Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA)

Door je medewerkers deel te laten nemen aan de DIA, krijgen zij inzicht in verschillende gegevens: hoe is het gesteld met de lichamelijke conditie? Zit je goed in je vel op het werk? En wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden? Deze informatie is alleen bestemd voor de werknemer. Volandis maakt op basis van geanonimiseerde gegevens (indien het niet naar het individu te herleiden is) uit de DIA een bedrijfsrapportage, waarmee we je laten zien wat een actief duurzaam inzetbaarheidsbeleid jouw organisatie kan opleveren.

5 redenen voor een actief duurzaam inzetbaarheidsbeleid

  1. Minder kans op verzuim.
  2. Een beter imago en concurrentievoordeel.
  3. Medewerkers zijn meer betrokken, gemotiveerd en competent.
  4. Het is kostenbesparend.
  5. Iedereen in de organisatie gaat met plezier naar het werk.

Meer weten?

Neem contact op met onze vraagbaak: info@volandis.nl / 0341 499 299 / www.volandis.nl (chat).

contact