Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Leerlingbouwplaatssubsidie stopt

08 januari 2018

stop

In onze nieuwsbrief van 27 oktober 2016 berichtten wij dat er weer aanvragen voor leerlingbouwplaatsen ingediend konden worden. Helaas moeten wij mededelen dat met ingang van 1 januari 2017 deze subsidie stopt. Dit betreft zowel de opdrachtgevers- als ook de aannemerssubsidie.

Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2017 geen enkele leerlingbouwplaatsweek meer vergoed wordt. In verband met afhandeling naar de subsidieverstrekkers verzoeken wij je de leerlingbouwplaatsweken tot en met 31 december 2016 zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 april 2017, bij ons in te dienen.

contact