Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Maak gedrag op de bouwplaats veilig!

15 april 2021

bouwhelm

Elke werkgever wil dat zijn werknemers veilig aan de slag gaan én veilig weer thuiskomen. Maar hoe organiseer jij veilig gedrag binnen jouw organisatie? Het nieuwe advies ‘Veilig gedrag’ en de ‘Toolbox Veilig gedrag’ kunnen je hier goed bij helpen. Het advies is gebaseerd op 3 uitgangspunten. Zo richt het zich niet alleen op sturen op bewust gedrag, maar juist ook op sturen op onbewust gedrag omdat daar veel winst te behalen valt.

Het vergroot de eigen verantwoordelijkheid ook enorm als werknemers eigen regie ervaren en zelf kunnen vaststellen hoe ze veilig kunnen werken. Tot slot kun je als werkgever actief sturen op de gevolgen van gedrag. Geef bijvoorbeeld feedback over wat er goed gaat, grijp in als het mis (dreigt) te gaan en wees bovenal een voorbeeld. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Kortom, betrek werknemers bij de aanpak! Zo voelt de hele organisatie zich verantwoordelijk voor veilig gedrag en draagt dit ook uit.

contact