Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Movember? Behalve op de bouwplaats!

31 oktober 2019

Movember? Behalve op de bouwplaats!

Tijd voor movember, want elk jaar wordt in de maand november wereldwijd aandacht gevraagd voor de gezondheid van de man door een snor te laten groeien. Oftewel a moustache. Dat is engels voor snor en zie daar het ontstaan van het woord dat mijn Word niet kent: movember.

Grijp niet direct naar PBM's

Op de bouwplaats worden we vaak blootgesteld aan nogal wat roetdeeltjes: we werken langs wegen en ook veel van ons materieel stoot dieselrook uit. En niet alleen roet is kankerverwekkend. Dat geldt ook voor blootstelling aan steenstof (kwartsstof), houtstof, noem maar op... Hoewel er steeds meer aandacht komt voor bronaanpak, wordt er nog vaak naar het thema van dit nummer gegrepen: de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). En dat is toch jammer. Want die PBM’s vergen echt wel wat kennis van de gebruiker willen ze écht goed beschermen. 

Wangen zo glad als een spiegel

Pardon?! Ja, dat hoor je goed. Gladde wangen is het advies. Maar al te vaak worden er in de bouw filtermaskers gebruikt. Die moeten goed aansluiten aan de randen, anders piept er lucht langs de randen. Niet de bedoeling, want die lucht moet door een filter voordat je hem inademt. Dat is althans het idee van filtermaskers. En daarom mag er onder de randen van een masker geen gezichtsbeharing zitten. Stoppels van één dag liften het masker al een klein beetje op waardoor de werking flink afneemt. Hoewel een mooie snor prima onder een masker kan passen, vraag ik nu vooral aandacht  voor (stoppel)baarden. Die zijn bij ons in de bouw aan de orde van de dag en forse baarden zijn tegenwoordig nog in de mode ook. Maar dat het vervolgens bijna zinloos is om een masker te dragen, daar denken we meestal niet aan.

Je voelt hem al aankomen: Movember? Liever niet. Of laat het écht bij een klein snorretje. Want aandacht vragen voor andermans ziekte is goed maar voorkomen dat je zelf ziek wordt lijkt mij toch altijd beter.

Deze column verscheen in Vakblad arbo nr 11

Johan Timmerman is Specialist Arbeidshygiëne en Arbeidsepidemiologie.

contact