Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Ook DIA-uitnodiging voor 64-jarigen

17 december 2019

DIA 64 plus

De maximum-leeftijd voor het uitnodigen van werknemers voor een DIA was tot nog toe 62 jaar. Omdat veel werknemers ook na hun 62e jaar blijven werken hebben cao-partijen besloten de maximum-leeftijd te verhogen tot 64 jaar. Nu worden ook de 64-jarigen worden uitgenodigd voor een DIA: PAGO + DIA-adviesgesprek. Werknemers ouder dan 64 jaar ontvangen geen uitnodiging meer, maar kunnen - zolang zij niet met pensioen zijn – altijd via de arbodienst een DIA aanvragen.

De DIA-uitnodiging voor 16-jarigen komt daarentegen te vervallen. De werknemer ontvangt nu vanaf 20 jaar de eerste uitnodiging voor de DIA. Eén van de redenen is dat werknemers bij binnenkomst in de bedrijfstak een Intredekeuring ondergaan. Ook ontvangen zij na één jaar werkzaam in de bedrijfstak te zijn, een uitnodiging voor het AGO-J (Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren).

Check jouw DIA

Weten wanneer jij uitgenodigd wordt voor de DIA? Check dit hier.

contact