Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Opnieuw verlenging overgangsregeling

05 januari 2018

Individueel budget

Cao-partijen in de bouw en infra stellen opnieuw een overgangsregeling voor het 'individueel budget duurzame inzetbaarheid' ter beschikking. De regeling is verlengd met één jaar, tot en met 31 december 2018. Werknemers in de sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de DIA. Het bedrag is een aanvulling op het bestaande individueel budget. De regeling kan ook worden ingezet voor een EVC-traject van Volandis. De overgangsregeling maakt het mogelijk dat jouw werknemers nog makkelijker in actie kunnen komen op hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Duur tegemoetkoming

De overgangsregeling gold van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017 en is verlengd tot en met 31 december 2018. De maximaal te vergoeden tegemoetkoming is gesteld op 50% van de opleidingskosten met een maximum te vergoeden bedrag van € 1.250,00.

Individueel budget duurzame inzetbaarheid

Sinds 1 januari 2016 ontvangen werknemers een bijdrage voor duurzame inzetbaarheid: het individueel budget duurzame inzetbaarheid. Dit budget stelt hen in staat zelf het heft in handen te nemen over de ontwikkeling van hun loopbaan. Dit is belangrijk om gemotiveerd en gezond te blijven deelnemen aan het arbeidsproces. De tijd dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding veertig jaar hetzelfde werk kan blijven doen, is voorbij. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen. Het budget duurzame inzetbaarheid is bedoeld voor bouwplaats- en UTA-medewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra.

Meer informatie over de overgangsregeling.

contact