Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

PAGO-opdrachten voor de Afbouw-sector

08 januari 2018

Bedrijfsarts dia pago

Medio maart ontvangen de arbodiensten PAGO-opdrachten voor werknemers in de sector Afbouw. Deze werknemers ontvingen sinds 1 oktober 2015 geen uitnodiging voor het PAGO, doordat PGGM destijds geen werkgevers- en werknemersgegevens heeft verstrekt. Inmiddels is de administratie van de uitvoering van de bedrijfstakeigen regelingen overgedragen aan APG. Hierdoor is het voor Volandis mogelijk een inhaalslag te maken.

Samenwerkingsovereenkomst

Het O&O-fonds Afbouw heeft voor de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst met Volandis gesloten. Onder andere voor de organisatie van de uitvoering van het cao-pakket Bedrijfsgezondheidszorg. In deze overeenkomst is geregeld dat Volandis een PAGO-inhaalslag organiseert voor de werknemers die daarvoor op grond van hun leeftijd in de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 juni 2017 voor in aanmerking komen. Voor deze inhaalslag ontvangen wij van APG de nodige gegevens. Medio maart kunnen we alle PAGO-opdrachten aan de arbodiensten verstrekken.

Uitvoering PAGO's vóór 1 juli 2017

Wij verzoeken u dringend de betreffende werknemers na ontvangst van de opdrachten direct voor het PAGO uit te nodigen en de PAGO’s vóór 1 juli 2017 uit te voeren. In tegenstelling tot de Bouw & Infra, gaat het in de Afbouw-sector uitsluitend om de uitvoering van PAGO’s. De cao Afbouw kent geen DIA.

contact