Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: aan welke verplichtingen moeten jij en je werknemers voldoen?

03 januari 2018

Persoonlijke beschermingsmiddelen: aan welke verplichtingen moeten jij en je werknemers voldoen?

Als werkgever ben je verplicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) aan je werknemers ter beschikking te stellen. Werknemers moeten deze beschermingsmiddelen vervolgens gebruiken. Voordat je als werkgever overgaat op het beschikbaar stellen van PBM's, dien je in de aanpak de arbeidshygiënische strategie te volgen. Deze bestaat uit een aantal stappen. Maar vergeet niet, de PBM's zijn het laatste redmiddel voor bescherming tegen risico's.

Stappenplan

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

  • Stap 1 - Bronaanpak: neem de risico’s bij de bron weg. Bijvoorbeeld door een schadelijke stof te vervangen voor een veiliger alternatief of een ander werkproces te volgen.
  • Stap 2 - Collectieve aanpak: neem maatregelen waar alle betrokkenen van profiteren door verminderde blootstelling aan de risico’s. Bijvoorbeeld plaats een steiger i.p.v. het gebruik van een ladder.
  • Stap 3 - Individuele aanpak: neem maatregelen die een individu beschermen, waaronder gebruik van PBM.

Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever is verplicht de werknemer doeltreffende en passende PBM ter beschikking te stellen. Dit staat in de arbeidsomstandighedenwet artikel 3 punt b. Doeltreffend betekent dat het PBM beschermt tegen het risico dat de werknemer loopt. Voorbeeld: bij werkzaamheden kan iemand zichzelf in de handen snijden. De handschoenen die worden gebruikt, moeten dan een dusdanige bescherming bieden dat je er niet doorheen kunt snijden. Passend betekent dat de PBM op maat zijn voor de werknemer. Dus geen maatje 8 handschoenen als hij/zij maat 9 moet hebben.

Verplichtingen voor de werknemer

Naast de verplichtingen voor de werkgever, heeft de werknemer ook verplichtingen. In de arbeidsomstandighedenwet staat in artikel 11 onder andere dat de werknemer verplicht is de hem ter beschikking gestelde PBM’s op de juiste wijze te gebruiken.

Ter beschikking stellen geeft aan dat de werkgever eigenaar blijft van de PBM’s (Arbowet artikel 3) en daarmee verantwoordelijk blijft voor het onderhoud. Ook in de cao Bouw & Infra artikel 56 staat het verstrekken van PBM’s beschreven.

contact