Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Plaatsings- en verwijderingsinstructies zorgen voor meer duidelijkheid

18 juli 2019

Plaatsings- en verwijderingsinstructies zorgen voor meer duidelijkheid

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat hebben stappenplannen voor afzettingen op wegen ontwikkeld. Deze zijn een welkome aanvulling op het A-blad Wegafzettingen. In de vorm van een stripverhaal wordt gevisualiseerd hoe de meest voorkomende wegafzettingen geplaatst en verwijderd moeten worden.

 Vergroot veiligheid op de weg

Naast plaatsen van een (weg)afzetting volgens de bestaande richtlijnen en de procedures die daar aan ten grondslag liggen, is het van levensbelang dat de manier en volgorde van werken de juiste is. Omdat onveilige situaties zich juist concentreren bij het plaatsen en verwijderen van de maatregelen heeft een gezamenlijke werkgroep  van de VSW deze plaatsings- en verwijderingsinstructie ontwikkeld. De instructie vergroot niet alleen de veiligheid van het uitvoerende personeel, maar komt ook ten goede aan de veiligheid van alle weggebruikers.

De instructie is niet alleen bedoeld voor de mensen die de afzettingen plaatsen en hun uitvoerders en projectleiders, maar ook stafdiensten zoals KAM-coördinatoren en weginspecteurs met een toetsende rol.

Download instructiefiguren

De figuren met de plaatsingsinstructies zijn eenvoudig te downloaden of op de smartphone te openen.

contact