Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Preventiemedewerkers zorgen voor een gezonde en veilige werkplek

20 oktober 2020

Preventiemedewerkers zorgen voor een gezonde en veilige werkplek

Preventiemedewerkers worden in de wet aangeduid als ‘deskundige werknemers op het gebied van preventie’. Ze moeten van de werkgever de ruimte krijgen om hun taak zelfstandig en onafhankelijk uit te voeren. Het aantal bedrijven met een preventiemedewerker neemt al jaren toe, maar helaas heeft bijna de helft van de bedrijven nog geen preventiemedewerker. Preventiemedewerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkplek en daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers hier samen mee aan de slag te gaan.  

Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Eén van de doelen was om preventie op het werk te vergroten. Zo hebben bedrijven met een ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) tegenwoordig instemming nodig bij de keuze van de preventiemedewerkers en hun positionering in het bedrijf. Dit versterkt de positie van de preventiemedewerkers en zorgt bovendien voor meer draagvlak onder werknemers.  

De taken van een preventiemedewerker

In de wet staan een aantal taken waar de preventiemedewerker bij kan helpen. Zo helpt hij bij het uitvoeren en opstellen van de RI&E en werkt hij nauw samen met de bedrijfsarts en de or/pvt om een zo goed mogelijk arbobeleid neer te zetten. Naast de wettelijke taken kan een bedrijf samen met de or/pvt een functieprofiel voor preventiemedewerkers vaststellen om te bepalen welke taakeisen preventiemedewerkers moeten hebben om hun taak goed uit te voeren. Je kunt hierbij denken aan de vereiste deskundigheid, ervaring en vaardigheden gelet op de risico’s waar werknemers aan worden blootgesteld. Een koppeling met de RI&E is dus onmisbaar.  

Belangrijke bijdrage

De preventiemedewerker kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkplek. De voorwaarde is wel dat bedrijven hier serieus mee aan de slag gaan en dat er duidelijk relatie is tussen de RI&E en het functieprofiel van de preventiemedewerker.  

Bekijk hier alle achtergrond informatie over de preventiemedewerker. 

[1] ‘Arbo in bedrijf 2018’, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni 2019, p. 7. 

contact