Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Preventiezorg Portaal komt eraan!

02 april 2021

Preventiezorg Portaal komt eraan!

Dit jaar bestaat Volandis 5 jaar. De missie? Verhoog het bewustzijn en krijg de vakman in beweging. Terugblikkend zien we dat tal van aanpassingen in de uitvoering van de DIA inclusief het PAGO in de Bouw & Infra hebben geleid tot gestage groei van deelname en kwaliteit met acceptabele kosten. Maar we zijn er nog niet en daarom is het nu tijd voor een radicale innovatie!

Samenwerking 

Vandaag tekenen FIQAS en Volandis namens sociale partners een overeenkomst voor de realisatie van het Preventiezorg Portaal voor werknemers. We zijn trots dat de bouwsector in het grootste avontuur van Volandis tot nu toe stapt. Een persoonlijk dossier voor preventiezorg dat begin 2022 voor elke vakman en -vrouw in de sector toegankelijk moet zijn. 

Waarom? 

Werknemers wisselen steeds vaker van werkgever, bedrijven wisselen van arbodienst en bedrijfsartsen van werkgever. Concreet betekent dit nu dat zowel de werknemer als de arts geen inzicht heeft in de volledige zorggeschiedenis. Het dossier verhuist namelijk niet automatisch mee bij een wijziging. Het opgebouwde preventiedossier is dan simpelweg incompleet, omdat alleen de recente gegevens erin staan. Hiermee doen we de werknemer die optimale beroepsgerichte preventiezorg verdient, tekort. Als je het verleden niet kent, kun je ook niet bouwen aan een gezonde toekomst.  

Voordeel voor de werknemer 

In het Preventiezorg Portaal beschikt elke werknemer over zijn complete zorgdossierJe kunt jezelf monitoren en staat zelf aan het roer. Niet afwachten tot je werkgever het voor je doet, maar zelf de regie pakkenAlle informatie uit de DIA (DIA-adviesgesprek + PAGO) zijn veilig in een robuuste digitale omgeving die aan alle huidige eisen voldoet met betrekking tot het borgen van de privacy van gebruikersIn de Bouw & Infra zeggen we vaak We werken veilig of we werken niet’ en dat geldt ook voor onze databeveiliging.  

Kansen in de toekomst 

Het nieuwe individuele dossier biedt ook kansen voor nieuwe toepassingen. Denk aan de combinatie van het individueel blootstellingsdossier voor gevaarlijke stoffen dat een heldere individuele risicoanalyse mogelijk maaktEn ook het Skills Paspoort in de bouw- en technieksector waarin de vakman- of vrouw zelf zijn of haar waarde op de arbeidsmarkt vastlegt. Zo houd je als werknemer zelf de vinger aan de pols, een heel werkend leven lang en niet slechts op enkele momenten. Deze unieke preventiezorg is zonder kosten voor iedere werknemer die valt onder de cao voor Bouw & Infra. De sector neemt hier haar verantwoordelijkheid. Met het Preventiezorg Portaal tilt zij als eerste sector concreet de preventiezorg naar een hoger kwaliteitsniveau. Nul doden in de bouw en iedereen gezond met pensioen, dat is waar sociale partners in de sector zich sterk voor maken.   

Natuurlijk blijven we hierin samenwerken met onze partner-arbodienstenIn de komende tijd geven wij deze samenwerking opnieuw vorm.  FIQAS en Volandis tekenen coronaproof de overeenkomst.

contact