Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus Bouw & Infra

18 december 2018

Bekendmaking Richtlijn Steigers Arbocatalogus Bouw Infra

Alexander Kreulen (Volandis) maakte officieel bekend aan Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra.
Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De opname is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Breed gedragen

Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen allen bij. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. De gezamenlijke partijen onderschreven de Richtlijn Steigers. Dankzij ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook waarom zoveel instanties én bedrijven de afgelopen jaren de richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid.

Levend document

De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. De richtlijn is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden. Als duidelijk bewijs dat het een levend document betreft, vindt tenminste eenmaal per jaar een update plaats. Ook dit jaar is de Richtlijn Steigers weer geüpdatet.

Complete informatiebron
De scholingsstructuur is een onderwerp dat momenteel breed in de belangstelling staat. De richtlijn omvat echter aanzienlijk meer dan dat. In de Richtlijn Steigers komen alle relevante aspecten voor het veilig werken op hoogte aan de orde: van het ontwerp, met teken- en rekenregels, via de bouw door steigermonteurs, tot het gebruik en de demontage. De richtlijn behandelt dan ook de gehele levenscyclus van de steiger.

Arbocatalogus Bouw & Infra

De Arbocatalogus Bouw & Infra is onderdeel van de Arbocatalogi Bouwnijverheid. Klik hier voor de arbocatalogi.

contact