Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Staat duurzame inzet al op de agenda van jouw OR?

05 januari 2018

Vergadering

Ben jij OR-lid of heb je een OR die je kunt raadplegen? Lees wat de OR in jouw bouw- of infrabedrijf kan doen om duurzame inzet van medewerkers op de agenda te zetten.

Taken van de ondernemingsraad (OR)

De OR behartigt de belangen van het personeel in jouw bedrijf. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Dit maakt de OR een natuurlijke partner van de directie om samen werk te maken van ‘Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit’ in jouw bouw- of infra bedrijf. Wat kun je dan doen in jouw OR of PVT? 

Ruimte voor eigen afspraken

De OR en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Bijvoorbeeld, maak gebruik van deze ruimte als het gaat over de verplichting van de werkgever om werknemers doeltreffend voor te lichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. Zie ook onze Toolboxen.

Medewerkers raadplegen en activeren

Zo kan de werkgever ook goed gebruikmaken van de OR als adviseur, om draagvlak te ontwikkelen voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid, en om beweging bij medewerkers in gang te zetten. Succesvolle veranderingen ontstaan vaak door kleine initiatieven van groepjes enthousiaste mensen.

Wil je weten hoe? Informeer bij onze adviseurs van DIA Bedrijven, tel. 0341 - 499 299.

contact