Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stand van zaken nascholingscursussen leermeesters

08 januari 2018

Straten

Leermeesters vormen een belangrijke schakel tussen de theorie en praktijkopleiding van een leerling. Om up to date te blijven op het gebied van het begeleiden en beoordelen van leerlingen, is het voor een leermeester nodig iedere twee jaar een nascholingscursus te volgen. Volandis organiseert deze cursussen. Dit jaar deden we dat in samenwerking met alle opleidingsbedrijven en BouwCirkel. Volandis voerde de regie. In totaal moeten er 7.000 leermeesters worden nageschoold. Vanaf 12 maart wordt de eerste van 244 cursusdagen gegeven

Verloopt je leermeesterpas tussen 1 augustus '16 en 31 maart '17? Laat het ons weten!

Bedrijven van leermeesters waarvan de leermeesterpas verloopt in de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 maart 2017, ontvingen een brief met de vraag toestemming te geven voor het inplannen van de leermeester voor een nascholingscursus. We hebben veel reacties gekregen. Zo’n 2.000 leermeesters ontvingen een uitnodiging om bij een opleidingsbedrijf op nascholing te komen. Voor 700 leermeesters is aangegeven dat zij niet ingepland hoeven te worden. Dat betekent dat er nog 4.300 leermeesters over zijn, waarvan het bedrijf niet heeft gereageerd. Bij deze een dringend verzoek: is je pas verlopen, vraag het bedrijf waar je werkt dan of zij de brief waarin toestemming gevraagd wordt, zo spoedig mogelijk naar Volandis sturen.

Inhoud nascholingscursus

Op deze nascholingsdag word je op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen op het gebied van examineren. Er is ook aandacht voor het thema duurzame inzetbaarheid. Dit jaar is er voor het eerst ruimte voor de opleidingsbedrijven een gedeelte van het programma in te vullen met een regionaal thema. Het belooft een zeer interessante dag te worden.

We hopen op een hoge opkomst en wensen iedereen een leerzame dag!

 

contact