Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stikstof en veilig werken

05 mei 2021

Ademhalingsbescherming

Stikstof is een stof die van nature in allerlei verbindingen in het milieu voorkomt. Maar teveel van deze stikstofverbindingen zijn niet goed voor de natuur. Omdat industrie, verkeer en landbouw ook stikstof uitstoten, is de uitstoot door de overheid aan banden gelegd.

In de bouw werken we veel met verbrandingsmotoren. Die produceren o.a. stikstofoxiden. Omdat die uitstoot minder moet, mag er nu dus minder gebouwd worden. Dat is goed voor het milieu.

Maar is het ook veiliger voor de vakman in de bouw? Ja, hoge concentraties stikstofoxiden kunnen op zowel korte als lange termijn gezondheidsschade opleveren. Daarnaast zitten er in met name dieselrook ook veel roetdeeltjes: die zijn kankerverwekkend. In de bouw hebben we daarom al afgesproken om de uitstoot van dieselrook zo veel als mogelijk terug te dringen. Zie voor de mogelijke maatregelen het A-blad Dieselmotoremissie. Goed voor mens en dier.

contact