Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stimuleringsregeling BBL

28 september 2020

Stimuleringsregeling BBL

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. De sector vindt het van groot belang dat (opleidings)bedrijven leerlingen blijven opleiden, ook nu.

Heb jij als opleidingsbedrijf of individueel leerbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of is gestart met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie. De regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. Omcirkel 1 november dus vast in je agenda en kom in aanmerking voor een subsidie van € 1.250!
Je vindt alle informatie hier.

contact